SMÚ >> Národné etalóny >> Vybrané metrologické služby

Vybrané metrologické služby - výstupy z meraní

 


Pozri aj: NÁRODNÉ ETALÓNY - DOKUMENTY (súhrnné správy, hodnotiace správy, ďalšie dokumenty)kliknutím na ikonku stiahnete príslušný dokument

 Názov oddelenia

Záznam

Protokol

 Certifikát
 Názov metrologickej služby
 Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku

 závažie

  ikonka pdf26 kB 
 súprava závaží ikonka pdf37 kB ikonka pdf18 kB ikonka pdf160 kB
 komparátorové váhy  ikonka pdf34 kB ikonka pdf66 kB
 analytické váhy ikonka pdf85 kB  ikonka pdf102 kB
 vibračný hustomer ikonka pdf34 kB  ikonka pdf38 kB
 hladinomer - hustota ikonka pdf19 kB  ikonka pdf43 kB
 kapilárny viskozimeter ikonka pdf26 kB  ikonka pdf135 kB
 piestový tlakomer ikonka pdf34 kB  ikonka pdf70 kB
 číslicový barometer ikonka pdf50 kB  ikonka pdf73 kB
 váhy 2. triedy presnosti ikonka pdf51 kB
 ikonka pdf12 kB
  ikonka pdf47 kB
 ikonka pdf49 kB
 rotačný viskozimeter ikonka pdf264 kB  ikonka pdf206 kB
 CRM viskozita ikonka pdf309 kB  ikonka pdf344 kB
 výtokový pohárik - viskozita ikonka pdf228 kB  ikonka pdf182 kB
 tepelný vákuomer ikonka pdf35 kB  ikonka pdf67 kB
 krvný tlakomer ikonka pdf40 kB  ikonka pdf46 kB
 objem. prietoč. meradlo ikonka pdf194 kB  ikonka pdf473 kB
 plavákový prietokomer ikonka pdf58 kB  ikonka pdf297 kB
 dýza ikonka pdf187 kB  ikonka pdf180 kB
 bubnový plynomer  ikonka pdf199 kB ikonka pdf1,13 MB
 skúšobné zariadenie pre
 overovanie vodomerov
 ikonka pdf57 kB  ikonka pdf156 kB
 výdajné stojany PHM  ikonka pdf523 kB 
 kalibrácia meradiel statického objemu ikonka pdf33 kB ikonka pdf14 kB ikonka pdf242 kB
 Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny
 multimeter ikonka pdf38 kB  ikonka pdf68 kB
 odporový most ikonka pdf55 kB  ikonka pdf106 kB
 výkon, práca ikonka pdf18 kB  ikonka pdf247 kB
 osciloskop ikonka xls208 kB  ikonka pdf282 kB
 termistorová hlavica ikonka xls44 kB  ikonka pdf255 kB
 drsnosť ikonka pdf2,1 MB ikonka pdf148 kB ikonka pdf157 kB
 laser ikonka pdf34 kB  ikonka pdf240 kB
 koncové mierky ikonka pdf184 kB ikonka pdf50 kB
 ikonka pdf30 kB
 ikonka pdf29 kB
 ikonka pdf219 kB
 zvukomer ikonka pdf815 kB ikonka pdf247 kB ikonka pdf61 kB
 luxmeter ikonka pdf38 kB  ikonka pdf123 kB
 odporový snímač teploty ikonka pdf100 kB  ikonka pdf113 kB
 sklenený teplomer ikonka pdf126 kB  ikonka pdf154 kB
 číslicový teplomer ikonka pdf89 kB  ikonka pdf111 kB
 fotoelektrický pyrometer ikonka pdf495 kB  ikonka pdf479 kB
 stroboskop ikonka pdf21 kB  ikonka pdf70 kB
 stopky ikonka pdf19 kB  ikonka pdf238 kB
 polygón ikonka pdf51 kB ikonka pdf106 kB ikonka pdf226 kB
 clock tester ikonka pdf23 kB  ikonka pdf229 kB
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia
 meradlo kvality zväzkov a
 zdrojov rtg žiarenia
 ikonka pdf56 kB  ikonka pdf153 kB
 meradlo aktivity rádiofarmák ikonka pdf35 kB  ikonka pdf238 kB
 gamaspektrometria ikonka pdf18 kB  ikonka pdf226 kB
 systém osobnej dozimetrie pre neutróny ikonka pdf386 kB  ikonka pdf275 kB
 Oddelenie chémie
 analyzátor dychu ikonka pdf381 kB  ikonka pdf695 kB
 zmes plynov ikonka pdf414 kB  ikonka pdf818 kB
 vlhkomer ikonka pdf1,3 MB ikonka pdf26 kB ikonka pdf705 kB
 pH meter  ikonka pdf438 kB ikonka pdf618 kB
 konduktometer  ikonka pdf393 kB ikonka pdf702 kB
 crm - referenčný materiál ikonka pdf24 kB
 ikonka pdf4 kB
 ikonka pdf26 kB ikonka pdf168 kB
 súprava optických filtrov ikonka pdf93 kB
 ikonka pdf41 kB
  ikonka pdf161 kB