SMÚ >> Vedecká rada >> Zoznam členov VR

Zoznam členov vedeckej rady SMU

 1. Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan, Strojnícka fakulta STU
 2. Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., prodekan, Strojnícka fakulta STU
 3. Ing. Peter Telek, PhD., prodekan FEI STU - pozastavené členstvo
 4. Prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu FEI STU
 5. Doc. Ing. Róbert Hinca, PhD., Ústav jadrového a fyzikálneho inžinirstva FEI STU
 6. Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., riaditeľ ÚM SAV
 7. RNDr. Pavel Klenovský, generálny riaditeľ ČMI
 8. Doc. RNDR. Jiří Tesař, PhD., odborný riaditeľ pre FM, ČMI
 9. Ing. Tomáš Peták, PhD., podpredseda ÚNMS SR
 10. Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., profesor Strojnícka fakulta STU
 11. Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., riaditeľ  Ústavu elektrotechniky FEI STU
 12. Doc. Ing. Viera Khunová, PhD., vedecký pracovník STU FCHPT