SMÚ >> Vedecká rada >> Zoznam členov VR

Zoznam členov vedeckej rady SMU

 1. Ing. Maroš Kamenský, MBA, generálny riaditeľ SMÚ
 2. Mgr. Tomáš Just, námestník generálneho riaditeľa SMÚ
 3. Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan, Strojnícka fakulta STU
 4. Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., prodekan, Strojnícka fakulta STU
 5. Ing. Peter Telek, PhD., prodekan FEI STU - pozastavené členstvo
 6. Prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu FEI STU
 7. Doc. Ing. Róbert Hinca, PhD., Ústav jadrového a fyzikálneho inžinirstva FEI STU
 8. Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., riaditeľ ÚM SAV
 9. RNDr. Pavel Klenovský, generálny riaditeľ ČMI
 10. Doc. RNDR. Jiří Tesař, PhD., odborný riaditeľ pre FM, ČMI
 11. Ing. Tomáš Peták, PhD., podpredseda ÚNMS SR
 12. Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., profesor Strojnícka fakulta STU
 13. Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., riaditeľ  Ústavu elektrotechniky FEI STU
 14. Doc. Ing. Viera Khunová, PhD., vedecký pracovník STU FCHPT