CHÉMIA

CHÉMIA

Ilustračný obrázok

Oddelenie chémie

 

EtalónyMetrologické službyPublikácie a článkyKontakty 

 

Oddelenie chémie je organizačným útvarom SMU. Základnou úlohou oddelenia je výskum a uchovávanie národných a ostatných etalónov, poskytovanie metrologických služieb, príprava a certifikácia referenčných materiálov.

 

Etalóny

 

 

Metrologické služby

 

  • Kalibrácia konduktometrov a pH metrov
  • Overovanie a typové skúšky analyzátorov výfukových plynov
  • Overovanie a typové skúšky analyzátorov dychu
  • Kalibrácia snímačov teploty rosného bodu a vlhkomerov relatívnej vlhkosti
  • Kalibrácia kyviet pre UV-VIS spektrometriu
  • Kalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu
  • Overovanie a kalibrácia refraktometrov Abbeho a Pulfrichovho typu
  • Kalibrácia referenčných materiálov plynných zmesí
  • Overovanie a typové skúšky procesných plynových chromatografov
  • Distribúcia CRM pripravovaných a kalibrovaných v SMU

 

Publikácie a články

 

Duewer, D.L., Pratt, K.W., Cherdchu, Ch., Tangpaisarnkul,  N., Hioki, A., Ohata, M., Spitzer, P., Máriássy, M.,  Vyskočil, L.: Degrees of equivalence for chemical measurement capabilities: primary pH. Accred Qual Assur 2014, Volume 19, Issue 5, p 329-342, DOI 10.1007/s00769-014-1076-1.

 

Mariassy, M , Pratt, KW, Spitzer, P.: Major applications of electrochemical techniques at national metrology institutes. METROLOGIA  Volume 46, Issue 3, p: 199-213, JUN 2009.

 

Zich, D., Zacher, T. Darmo, J.,Szöcs, V., Lorenc, D., Janek, M.: Far-infrared investigation of kaolinite and halloysite intercalates using terahertz time-domain spectroscopy. In: Vibrational Spectroscopy. - ISSN: 0924-2031. - Vol. 69 (2013), s. 1-7.

 

Kipphardt, H., Schiel, D., Sargent, M., Buzoianu, M., Máriássy, M. et al.: Primary Standards for Challenging Elements - Joint Research Project EMRP-SIB09. In: Revista Metrologie. - ISSN: 1220-546X. - Vol. 59, No. 3-4 (2012), s. 13-20.

 

Vaľková, M., Štovčík, V.: Použitie spektrometrickej metódy FT-IR v rámci NE 023/99 v medzinárodnej štúdii CCQM-P110. In: Metrológia a skúšobníctvo. - ISSN: 1335-2768. - Vol. 18, No. 1 (2013), s. 15-20.

 

Ďurišová, Z., Vaľková, M., Cséfalvayová, B.: Metrologické zabezpečenie meradiel prostredníctvom referenčných materiálov v plynnej fáze. In: ANALYTIKA v geológii a v životnom prostredí 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - Spišská Nová Ves, 13. - 15. 11. 2013. Editori P. Lučivjanský, D. Mackových, A. Majchrák. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2013, s. 147-152. - ISBN: 978-80-89343-87-4.

 

Kontakty

 

Vedúca oddelenia chémie
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.
02/602 94 191