SMÚ >> Zverejňovanie >> Faktúry

Faktúry

 

Slovenský metrologický ústav zverejňuje objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čl. III, bod.2 tohto zákona dopĺňa zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o § 5a a § 5b, ktoré povinným osobám (t.j. aj Slovenskému metrologickému ústavu) o.i. ukladajú povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY

Rok 2020 - JANUÁR (pdf, 85 kB) | FEBRUÁR (pdf, 88 kB) | MAREC (pdf, 100 kB)  | APRÍL (pdf, 82 kB)  | MÁJ (pdf, 91 kB) | JÚN (pdf, 132 kB) | JÚL (pdf, 94 kB) | AUGUST (pdf, 100 kB)| SEPTEMBER (pdf, 97 kB)

Rok 2019 - JANUÁR (pdf, 79 kB) | FEBRUÁR (pdf, 80 kB) | MAREC (pdf, 83 kB)| APRÍL (pdf, 109 kB) | MÁJ (pdf, 98 kB) | JÚN (pdf, 110 kB) | JÚL (pdf, 99 kB) | AUGUST (pdf, 84 kB)| SEPTEMBER (pdf, 77 kB) | OKTÓBER (pdf, 75 kB) | NOVEMBER (pdf, 75 kB) | DECEMBER (pdf, 110 kB)

Rok 2018 - JANUÁR (pdf, 242 kB) | FEBRUÁR (pdf, 337 kB) | MAREC (pdf, 300 kB)  | APRÍL (pdf, 309 kB) | MÁJ (pdf, 128 kB) | JÚN (pdf, 112 kB) | JÚL (pdf, 119 kB) | AUGUST (pdf, 62 kB)| SEPTEMBER (pdf, 126 kB) | OKTÓBER (pdf, 97 kB) | NOVEMBER (pdf, 80 kB) | DECEMBER (pdf, 101 kB)

Rok 2017 - JANUÁR (pdf, 235 kB)| FEBRUÁR (pdf, 257 kB) | MAREC (pdf, 333 kB)| APRÍL (pdf, 355 kB) | MÁJ (pdf, 311 kB) | JÚN (pdf, 286 kB) | JÚL (pdf, 310 kB) | AUGUST (pdf, 62 kB)| SEPTEMBER (pdf, 232 kB) | OKTÓBER (pdf, 280 kB) | NOVEMBER (pdf, 320 kB) | DECEMBER (pdf, 168 kB)

Rok 2016 - JANUÁR (pdf, 60 kB) | FEBRUÁR (pdf, 69 kB) | MAREC (pdf, 93 kB) | APRÍL (pdf, 76 kB) | MÁJ (pdf, 85 kB) | JÚN (pdf, 70 kB) | JÚL (pdf, 68 kB) | AUGUST (pdf, 61 kB) | SEPTEMBER (pdf, 268 kB) | OKTÓBER (pdf, 304 kB) | NOVEMBER (pdf, 307 kB) | DECEMBER (pdf, 78 kB)

Rok 2015 - JANUÁR (pdf, 91 kB)| FEBRUÁR (pdf, 82 kB)| MAREC (pdf, 93 kB)| APRÍL (pdf, 79 kB) | MÁJ (pdf, 85 kB) | JÚN (pdf, 70 kB) | JÚL (pdf, 83 kB) | AUGUST (pdf, 76 kB) | SEPTEMBER (pdf, 75 kB) | OKTÓBER (pdf, 77 kB) | NOVEMBER (pdf, 78 kB) | DECEMBER (pdf, 77 kB)

Rok 2014 - JANUÁR (pdf, 84 kB) | FEBRUÁR (pdf, 87 kB) | MAREC (pdf, 61 kB) | APRÍL (pdf, 50 kB) | MÁJ (pdf, 62 kB) | JÚN (pdf, 77 kB) | JÚL (pdf, 52 kB) | AUGUST (pdf, 61 kB) | SEPTEMBER (pdf, 82 kB) | OKTÓBER (pdf, 55 kB) | NOVEMBER (pdf, 68 kB) | DECEMBER (pdf, 68 kB)

Rok 2013 - JANUÁR (pdf, 50 kB) | FEBRUÁR (pdf, 256 kB) | MAREC (pdf, 250 kB) | APRÍL (pdf, 127 kB) | MÁJ (pdf, 133 kB) | JÚN (pdf, 167 kB) | JÚL (pdf, 156 kB) | AUGUST (pdf, 116 kB) | SEPTEMBER (pdf, 116 kB) | OKTÓBER (pdf, 131 kB) | NOVEMBER (pdf, 98 kB) | DECEMBER (pdf, 87 kB)

Rok 2012 - JANUÁR (pdf, 114 kB) | FEBRUÁR (pdf, 30 kB) | MAREC (pdf, 188 kB) | APRÍL (pdf, 326 kB) | MÁJ (pdf, 220 kB) | JÚN (pdf, 353 kB) | JÚL (pdf, 240 kB) | AUGUST (pdf, 396 kB) | SEPTEMBER (pdf, 216 kB) | OKTÓBER (pdf, 387 kB) | NOVEMBER (pdf, 225 kB) | DECEMBER (pdf, 88 kB)

Rok 2011 - JANUÁR | FEBRUÁR | MAREC | APRÍL | MÁJ | JÚN | JÚL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER

Január 2011

 

 Č. faktúry  Dodávateľ  Zo dňa  Predmet  Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 00012011 MAXTIP 12.1.2011   Výpočtová technika pdf, 311 kB  
 819,96€ 
 00032011 GO travel Slovakia 17.1.2011 Letenky pdf, 372 kB
 199,30 € 
 00042011 GO travel Slovakia 17.1.2011 Letenky pdf, 346 kB
 1136,60 € 
 00051201 Education, s.r.o. 17.1.2011 Reklama v katalógu
 Vzdelávanie 2011
 pdf, 322 kB
 240,00 € 
 00062011 Robert Tadam 19.1.2011 Oprava roliet a žalúzií pdf, 284 kB
 377,64 € 
 00082011 BRATIA
 SABOVCI, s.r.o.
 19.1.2011 Tlačivá s (bez) rámika a
 vodotlačou
 pdf, 341 kB
 1170,00 € 
 00102011 SEBA,Senator
 Banquets, s.r.o.
 19.1.2011 Stravné lístky pdf, 399 kB
  3350,00 € 
 00112011 SEBA,Senator
 Banquets, s.r.o.
 19.1.2011 Stravné lístky na
 február 2011
 pdf, 380 kB
 4573,80 € 
 00162011 MAXTIP 21.1.2011 LCD monitor, kábel pdf, 308 kB
  158,15 € 
 00172011 PROLINK,s.r.o. 21.1.2011 Tonery pdf, 364 kB
 543,05 € 
 00072011 GM Electronic
 Slovakia
 19.1.2011 Elektromateriál pdf, 478 kB
  341,90 € 
 00202011 TA Triumph-Adler
 Slovakia
 24.1.2011 Inštalácia ovládača ku
 kopírke
 pdf, 358 kB
 65,54 € 
 00212011 SIC Slovensko 25.1.2011 Blok do klieští
 gravírovaný okrúhly
 pdf, 300 kB
 120,72 € 
 00222011 AGEM
 Computers,s.r.o.
 25.1.2011 VT a PC komponenty pdf, 343 kB
  860,40 € 
 00232011 AGEM
 Computers,s.r.o.
 25.1.2011 VT a pPC komponenty pdf, 352 kB
 1458,24 € 
 00262011 GO travel
 Slovakia
 27.1.2011 Spiatočná letenka pdf, 356 kB
 244,00 € 
 00282011 AGAMA, s.r.o. 28.1.2011 Dodávka a montáž
 nábytku
 pdf, 299 kB
 7405,64 € 
 00292011 AGAMA, s.r.o. 28.1.2011 Dodávka a montáž
 nábytku
 pdf, 295 kB
 482,29 € 
 00302011 AGAMA, s.r.o. 28.1.2011 Dodávka a montáž
 koberca a maľovky
 pdf, 299 kB
 3866,47 € 
 00312011 Johnson
 Controls
 International
 28.1.2011 MaR opravy pdf, 310 kB
 249,24 € 
 00322011 Linde Gas k.s. 28.1.2011 Vodík pdf, 342 kB
 131,18 € 
 00332011 SLOVNAFT,
 Montáže a
 opravy, a.s.
 28.1.2011 Refundácia nákladov
 za školenie BOZP
 pdf, 277 kB
 9,00 € 
 00382011 H TEST
 SLOVAKIA,s.r.o
  28.1.2011 USB/GPIB Interface pdf, 381 kB
  573,60 € 
 00452011 SLM, n.o.  28.1.2011  Vyhodnotenie
 osob.dozimetrov
 pdf, 361 kB
  79,10 € 


späť        

 

Február 2011

 Č. faktúry  Dodávateľ  Zo dňa  Predmet  Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 00462011 TA Triumph-
 - Adler
 Slovakia, s.r.o. 
 2.2.2011  Toner pdf, 365 kB 
 193,94 € 
 00482011 FK CRA,s.r.o. 2.2.2011 Zimná údržba
 za január 2011 
 pdf, 382 kB
 905,17 € 
 00492011 TF čistiarenský
 salón
 2.2.2011 Pranie bielizne   pdf, 382 kB
 136,60 € 
 00512011  Expert
 Vacuum, s.r.o.
 1.2.2011 Oprava vakuovej
 pumpy PFIFFER
 pdf, 338 kB  897.60 €
 00522011 MAXTIP 2.2.2011 Anténa všesmerová
 WIFI 7 dBi
 pdf, 294 kB
 16,92 € 
 00532011 MAXTIP 2.2.2011 Oprava PC
 výmena zdroja
 pdf, 295 kB
 30,48 € 
 00592011 Agem
 Computers, s.r.o. 
 4.2.2011 Tonery pdf, 352 kB
 282.60 € 
 00662011 SÚTN 8.2.2011 Normy pdf, 282 kB
 362,55 € 
 00672011 AIR PRODUCTS
 Slovakia, s.r.o.
 9.2.2011 Prenájom tlakových 
 nádob za I/2011
 pdf, 361 kB
 5,93 € 
 00712011 MERCK, s.r.o. 8.2.2011 Chlorid draselný pdf, 313 kB
 1475,57 € 
 00812011 BRATIA
 SABOVCI, s.r.o.
 10.2.2011 Tlačivá s a
 bez vodotlače
 pdf, 360 kB
 420,00 € 
 00862011 Linde Gas, k.s. 11.2.2011 Plyn PROPAN pdf, 332 kB
 425,98 € 
 00872011 AIR PRODUCTS,
 Slovakia, s.r.o.
 11.2.2011  Plyny pdf, 359 kB
 675,23 € 
 00892011 Daniel GLASA -
 PC GRAFIK
 14.2.2011 Skreslenie skutkového 
 stavu ústrední
 UO1-U10 v areáli SMU
 pdf, 307 kB
 1200,00 € 
 00902011 WALDES&PARTNER, 
 s.r.o.
 14.2.2011 Presťahovanie ťažkých
 labor.stolov
 pdf, 346 kB
 1550,40 € 
 00942011 Talkive,s.r.o. 15.2.2011 LED žiarovka S-LED pdf, 323 kB
 86,80 € 
 00962011 SÚTN 16.2.2011 Normy pdf, 273 kB
 171,75 € 
 00992011 Ružinovský podnik
 verejno-
 - prospešných 
 služieb, a.s.
 16.2.2011 Odvoz odpadu
 na skládku
 pdf, 331 kB
 441,29 € 
 01002011 MAXTIP 16.2.2011 Tlačiareň pdf, 299 kB
 90,84 € 
 01012011 Bednárik Ľuboš -
 SANITÁRNA
 TECHNIKA
 16.2.2011 Čistiace prostriedky pdf, 433 kB
 543,83 € 
 01032011 SEBA, Senátor
 Banquets, s.r.o.
 17.2.2011 Stravné lístky pdf, 409 kB
 5966,40 € 
 01062011 Medical Glass, a.s. 18.2.2011 20 ml ampulky s
 cbr-lámavým krúžkom
 pdf, 288 kB
 86,47 € 
 01072011 SNAS 18.2.2011 Rozšírenie akreditácie pdf, 350 kB
 4346,40 € 
 01082011 SLOVART-
 - G.T.G., s.r.o.
 18.2.2011 Odborná kniha pdf, 376 kB
 106,26 € 
 01092011 GO travel
 Slovakia
 18.2.2011 Letenky pdf, 362 kB
 258,30 € 
 01152011 GO travel
 Slovakia
  21.2.2011 Letenka pdf, 361 kB
 344,30 € 
 01172011 Zvartech,s.r.o.  21.2.2011 Preškolenie a
 preskúšanie
 zvárača
 pdf, 309 kB
 24,00 € 
 01182011 MAILTEC
 SLOVAKIA, s.r.o.
 22.2.2011 Hrebeňový viazač a
 skartovačka
 pdf, 357 kB
 1119,60 € 
 01252011 MAXTIP 25.2.2011 DVD mechanika a
 sieťová karta
 pdf, 305 kB
 168,24 € 
 01262011 EKO-DAMI
 Ing. Lehotská
 23.2.2011 Ekologické poradenstvo pdf, 322 kB
 300,00 € 
 01272011 Autoškola TOMI 24.2.2011 Preškolenie na vedenie
 motorového vozidla
 pdf, 311 kB
 62,93 € 
 01282011 SUTN 24.2.2011 Časopis Metrológia a
 skúšobníctvo
 pdf, 287 kB
 0,00 € 
 01292011 SUTN 24.2.2011 Norma CEI IEC 62089 pdf, 269 kB
 128,47 € 
 01312011 Alza.cz, pob.
 Bratislava
 23.2.2011 Materiál ATEN VS-132 pdf, 456 kB
 340,10 € 
 01362011 FK servis, s.r.o. 28.2.2011 kontrola systému
 PO CHÚC
 pdf, 359 kB
 474,00 € 
 01372011 SLM, n.o. 28.2.2011 Vyhodnotenie osobných
 dozimetrov
 pdf, 390 kB
 79,10 € 
 01382011 MAXTIP 28.2.2011 Počítačové zostavy pdf, 380 kB
 1997,88 € 
 01392011 SNAS 28.2.2011 Vykonanie dohľadu pdf, 348 kB
 1694,88 € 
 01402011 MV SR 28.2.2011 Protipožiarna ochrana a
 záchranná služba
 na r. 2011
 pdf, 348 kB
 13,68 € 
 01432011 B.Látal-BON 28.2.2011 Odťah prívesu-etalónu pdf, 328 kB
 65,84 € 
 01352011 Motor-CAR,
 BA, s.r.o.
 28.2.2011 Oprava spätného
 zrkadla
 pdf, 341 kB
 313,07 € 
 01762011 BRML, Bucurest 22.3.2011 Measurements pdf, 403 kB
 90,72 € 

             
späť

 

Marec 2011

 

 Č. faktúry  Dodávateľ  Zo dňa  Predmet  Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 01962011 BMS, s.r.o. 10.3.2011 Metrologické služby
  - kalibrácie
 pdf, 331 kB
 1389,00 € 
 01972011 MyCoffee,s.r.o. 10.3.2011 Kávovar pdf, 348 kB
 982,53 € 
 02052011 CONRAD
 TRADE, s.r.o.
 11.3.2011 Stopky,
 batérie LR44
 pdf, 345 kB
 19,75 € 
 02062011 Linde Gas, k.s. 11.3.2011 NO 2.5, CO2 pdf, 343 kB
 765,61 € 
 02092011 SLAVUS, s.r.o. 14.3.2011 Sodium succinate,
 succinic acid
 pdf, 353 kB
 183,02 € 
 02162011 AIR
 PRODUCTS, s.r.o.
 14.3.2011 Zmes plynov pdf, 357 kB
 432,43 € 
 02172011 Bednárik -
 sanitárna technika 
  15.3.2011 Čistiace
 prostriedky a
 materiál
 pdf, 738 kB
 1359,61 € 
 02182011  SUTN 14.3.2011 Norma
 ISO GUIDE 34:2009 
 pdf, 252 kB
 83,37 € 
 02192011 M.Kozlík -
 MaJ Kozlík servis
 14.3.2011 Vizitky pdf, 348 kB
 529,20 € 
 02222011 Pelicantravel 17.3.2011 Letenky pdf, 315 kB
 230,62 € 
 02242011 Pelicantravel 16.3.2011 Letenky pdf, 330 kB
 247,80 € 
 02262011 PROLINK,s.r.o. 16.3.2011 Tonery pdf, 896 kB
 10674,54 € 
 02272011 PROLINK,s.r.o. 11.3.2011 Tonery pdf, 379 kB
 512,36 € 
 02282011 GM Electronic
 Slovakia,s.r.o.
 15.3.2011 Servisná stanica
 N-ZD-912,
 N-ZD-917
 pdf, 392 kB
 365,83 € 
 02292011 Letecké opravovne
 Trenčín, a.s.
 17.3.2011 Tlakové skúšky pdf, 324 kB
 3427,20 € 
 02302011 MAXTIP 17.3.2011 Farebná laser.
 tlačiareň
 pdf, 288 kB
 521,64 € 
 02312011 MAXTIP  17.3.2011 DVD-RW
 SAMSUNG
 pdf, 276 kB
  30,12 € 
 02322011 PROLINK, s.r.o. 17.3.2011 Tonery pdf, 327 kB
  263,59 € 
 02332011 LICHTMAN, s.r.o. 17.3.2011 Kancelársky tovar pdf, 795 kB
 7033,64 € 
 02342011 CODUM,s.r.o. 18.3.2011 Kancelárska
 stolička
 pdf, 373 kB
 198,60 € 
 02362011 Mettler-
 Toledo s.r.o.
 18.3.2011 Materiál -
 napájací zdroj,
 U rampa veľká
 pdf, 288 kB
 1918,80 € 
 02372011 Centrum
 VTI SR
 18.3.2011 Periodikum -
 Metrológia a
 skúšobníctvo,
 Vestník
 pdf, 325 kB
 11,90 € 
 02382011 Linde Gas, k.p. 18.3.2011 Dobropis k
 nákupu plynov
 pdf, 308 kB
 56,84 € 
 02402011 SLM 21.3.2011 Vyhodnotenie
 osobných
 dozimetrov
 pdf, 376 kB
 79,10 € 
 02412011 TA Triumph-
 Adler
 Slovakia, s.r.o.
 21.3.2011 Údržba
 kopírovacieho stroja
 pdf, 351 kB
 76,10 € 
 02422011 PANAX F.C.S.,
 spol. s.r.o.
 21.3.2011 Oprava
 uzemňovacieho
 kábla
 pdf, 348 kB
 79,74 € 
 02452011 Pelicantravel 21.3.2011 Letenky a
 autobusový lístok
 pdf, 326 kB
 187,20 € 
 02502011 SLOVART-G.T.G. 22.3.2011 Knižná publikácia pdf, 395 kB
 129,03 € 
 02512011 LINDE Gas k.s.  24.3.2011 Syntetický vzduch pdf, 334 kB
 208,70 € 
 02532011 TA Triumph-
 Adler
 Slovakia, s.r.o.
 24.3.2011 Servis kopírovacieho
 stroja a toner
 pdf, 346 kB
 407,54 € 
 02542011 CRYOSOFT,
 s.r.o.
 24.3.2011 Kvapalné hélium pdf, 328 kB
 2684,88 € 
 02572011 AIR PRODUCTS
 Slovakia, s.r.o.
 25.3.2011 Zmes plynov pdf, 345 kB
 374,24 € 
 02582011  M.Práznovský 25.3.2011 Rekonštrukcia a
 montáž elek.
 vrátnika
 pdf, 701 kB
 1135,92 € 
 02662011 WALDES&PARTNER,
 s.r.o.
 30.3.2011 Materiál - Brano
 zatvárač dverí
 pdf, 342 kB
 1807,76 € 
 02672011 ARGUSS, s.r.o. 30.3.2011 Likvidácia
 elektro-odpadu
 pdf, 297 kB
  1000,80 € 
 02682011 TF čistiarenský
 salón Terézia
 Fegyveresová
  30.3.2011 Pranie bielizne pdf, 319 kB
 50,30 € 
 02702011 MAXTIP  30.3.2011 Klávesnica a myš pdf, 286 kB
 39,48 € 
 02772011 ASANATER SR,
 s.r.o.
 31.3.2011 Deratizačné práce pdf, 320 kB
 300,00 € 
 02852011 TF
 čistiarenský salón
 30.3.2011 Pranie posteľnej
 bielizne
 pdf, 327 kB
 136,45 € 
 300092011 METRODAT,s.r.o 21.3.2011 Prenosová zostava
 na kalibráciu a
 overovanie meradiel
 pdf, 299 kB
 27226,80 € 
 300102011 METRODAT,s.r.o 21.3.2011 Etalónová nádoba
 na vodu s polohovacím
 zariadením
 pdf, 296 kB
 20160,00 € 
 300122011 Ústav radiačnej
 ochrany, s.r.o.
 25.3.2011 Dozimetrické filmy,
 skener pre
 dozimetrické
 filmy, skener na
 vyhodnocovanie
 dozimetrických filmov,
 presvetlovacia jednotka
 pre EPSON 10000 XL,
 pdf, 347 kB
 8235,00 € 
 01802011 SEBA, Senator
 Banquets, s.r.o.
 8.3.2011 Gastronomické služby pdf, 389 kB
 193,50 € 
 02352011 SES
 electronic s.r.o.
 18.3.2011 Zdroj laboratórny,
 LED 0-30V/10A
 pdf, 380 kB
 481,98 € 
 02592011 SILEX LIMITED 28.3.2011 Priesvitná platňa
 zo silikónovej gumy
 pdf, 327kB
 112,58 € 
 02622011 A.Lučenič -
 Car Line
 28.3.2011 Mikroceruzky Schneider
 Graffix 0,5 mm,
 0,7 mm
 pdf, 367 kB
 258,91 € 
 02712011 EMERSON
 PROCESS
 MANAGEMENT
 30.3.2011 Prevodníky
 tlaku a teploty
 pdf, 697 kB
 3830,40 € 
 02732011 GO travel
 Slovakia
 30.3.2011 Letenky a
 cestovné lístky
 pdf, 355 kB
 415,30 € 
 02752011 Letecké
 opravovne
 Trenčín,a.s.
 6.4.2011 Tlakové skúšky pdf, 324 kB
 3225,60 € 
 02762011 Dräger
 Slovensko, s.r.o.
 31.3.2011 Oprava zdrojov
 k analyzátorom
 dychu
 pdf, 351 kB
 482,47 € 


späť

Apríl 2011

 Č. faktúry  Dodávateľ  Zo dňa  Predmet  Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 02802011 Rempo, s.r.o. 1.4.2011 Spotrebný materiál pdf, 835 kB
 1006,64 € 
 02812011 ALFA CLASSIC
 Slovakia, s.r.o.
 1.4.2011 Spotrebný materiál pdf, 411 kB
 207,13 € 
 02822011 SLAVUS, s.r.o. 1.4.2011 Kalium tetraoxalat-
 Dihydrat
 pdf, 341 kB
 330,00 € 
 02872011 VWR
 International
 GmbH
 4.4.2011 Nalgene 2002-0004,
 2002-0008
 pdf, 387 kB
 419,38 € 
 02932011 VWR
 International
 GmbH
 4.4.2011 Nalgene 2002-0004,
 2002-0008
 pdf, 318 kB
  292,57 € 
 02942011 Alza.cz a.s.,
 pobočka
 Bratislava
 4.4.2011 Klávesnica, myš,
 podložka pod myš,
 predlžovací kábel
 OEM
 pdf, 428 kB
 163,08 € 
 02962011 MAXTIP 5.4.2011 Notebook, myš pdf, 288 kB
 1138,44 € 
 02972011 B2B Partner,
 s.r.o
 5.4.2011 Skrutkovače,
 šesť-hranné kľúče,
 kombinované kliešte,
 inštalatérske kliešte
 pdf, 296 kB
 100,80 € 
 02982011 M.Kozlík -
 MaJ Kozlik
 servis
 5.4.2011 Orientačné tabuľky pdf, 347 kB
  216,00 € 
 02992011 M.Kozlík -
 MaJ Kozlik
 servis
 6.4.2011 Vizitky, oprava
 menovky
 pdf, 338 kB
 120,00 € 
 03492011 GO travel
 Slovakia
 19.4.2011 Letenky pdf, 372 kB
 1456,30 € 
 03412011 Ústav
 merania SAV
 15.4.2011 Výroba a oprava
 MPPA klinov
 pdf, 320 kB 
 156,00 € 
 03022011 Jednota
 slovenských
 matematikov a
 fyzikov
 6.4.2011 Predplatné
 časopisov
 pdf, 274 kB
 18,30 € 
 03042011 GO travel
 Slovakia
 7.4.2011 Letenky a
 cestovné lístky
 pdf, 355 kB
 271,30 € 
 03242011 AIR PRODUCTS
 Slovakia, s.r.o.
 11.4.2011 Prenájom tlakových
 nádob
 pdf, 357 kB
 15,28 € 
 03212011 Asanater SR,
 s.r.o.
 11.4.2011 Dezinsekcia pdf, 289 kB
 240,00 € 
 03222011 CASOTECH, s.r.o. 13.4.2011 Redukčný ventil
 CONCOA 422
 pdf, 311 kB
 2969,40 € 
 03242011-1 VWR
 International
 11.4.2011 Laboratórne sklo pdf, 963 kB
 426,24 € 
 03292011 MIKRONA,s.r.o. 12.4.2011 Plošné spoje pdf, 339 kB
 28,16 € 
 03302011 FESTO, s.r.o. 12.4.2011 Špirálová hadica
 s príslušenstvom
 pdf, 347 kB
 64,78 € 
 03312011 PANAX F.C.S. 12.4.2011 Oprava meniča na
 technologickom
 vozidle
 pdf, 330 kB
 3014,10 € 
 03342011 TASUS, n.o. 13.4.2011 Kalibrácia oceľových
 pásiem
 pdf, 308 kB
 144,00 € 
 03352011 Ústav
 merania SAV
 13.4.2011 Výroba dielcov
 piestového tlakomera
 pdf, 329 kB
 936,00 € 
 03392011 AMEDIS, s.r.o. 15.4.2011 Chromatografické
 kolóny
 pdf 266, kB
 2673,00 € 
 03002011 Tectra, s.r.o. 6.4.2011 Statron 2228.1 pdf 285 kB
 1184,45 € 
 03232011 Elektrotechnický
 ústav SAV
 11.4.2011 Kvapalný dusík pdf, 282 kB
 114,0 € 
 03442011 MOTOR-CAR
 Košice, s.r.o.
 18.4.2011 Kontrolná prehliadka pdf, 508 kB
 480,0 € 
 03472011 SEBA, Senator
 Banquets, s.r.o.
 19.4.2011 Stravné lístky za
 mesiac máj 2011
 pdf, 392 kB
 5207,40 € 
 03482011 Slovrempo,s.r.o. 19.4.2011 Stierka na okná pdf, 272 kB
 59,80 € 
 03542011 Kúpele Nový
 Smokovec, a.s.
 26.4.2011 Rekondičný pobyt pdf, 369 kB
 465,40 € 
 03552011 SLM, n.o. 26.4.2011 Vyhodnotenie
 osobných dozimetrov
 za marec 2011
 pdf, 379 kB
 79,10 € 
 03562011 SNAS 26.4.2011 Dohľad kalibračného
 laboratória
 pdf, 327 kB
 1694,88 € 
 03582011 P.Slovenský-
 AUTOTEST
 21.4.2011 Pneuservisné práce pdf, 303 kB
 28,00 € 
 03602011 MAXTIP 26.4.2011 LCD monitor pdf, 289 kB
 397,32 € 
 03612011 Ing. J. Blecha 26.4.2011 Rezanie vodným
 lúčom krížové spoje
 pdf, 305 kB
 216,00 € 
 03622011 SNAS 26.4.2011 Dohľad kalibračného
 laboratória
 pdf, 324 kB
 1155,620 € 
 03632011 MK-elektro,s.r.o. 27.4.2011 Oprava
 kompenzačného
 rozvádzača
 pdf, 347kB
 1050,00 € 
 03652011 MK-elektro,s.r.o. 27.4.2011 Prehliadka a údržba
 transformátorov
 pdf, 349 kB
 150,00 € 
 03692011 TA Triumph -
 Adler Slovakia,
 s.r.o.
 29.4.2011 Výmena toneru a 
 bežná údržba
 kopírovacieho stroja
 pdf, 361 kB
 138,74 € 
 03672011 Pelicantravel.com,
 s.r.o.
 28.4.2011 Letenka pdf, 320 kB
 551,35 € 
 03682011 2B Medium, s.r.o. 29.4.2011 Samonamáčacie
 pečiatky
 pdf, 342 kB
 33,41 € 

 

späť

 

Máj 2011

 

 Č. faktúry  Dodávateľ  Zo dňa  Predmet  Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 04382011 SEBA Senator
 Banquets, s.r.o. 
 17.5.2011 Stravné lístky  pdf, 393 kB 
 5111,70 € 


späť