SMÚ >> Zverejňovanie >> Faktúry

Faktúry

 

Slovenský metrologický ústav zverejňuje objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čl. III, bod.2 tohto zákona dopĺňa zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o § 5a a § 5b, ktoré povinným osobám (t.j. aj Slovenskému metrologickému ústavu) o.i. ukladajú povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY
 

Rok 2024 -  pdf  FAKTÚRY 2024 (pdf, 165 kB)

Rok 2023 -  pdf  FAKTÚRY 2023 (pdf, 173 kB)

Rok 2022 -  pdf  FAKTÚRY 2022 (pdf, 402 kB)

Rok 2021 -  pdf  FAKTÚRY 2021 (pdf, 271 kB)

Rok 2020 -  pdf  FAKTÚRY 2020 (pdf, 534 kB) 

Rok 2019 - JANUÁR (pdf, 79 kB) | FEBRUÁR (pdf, 80 kB) | MAREC (pdf, 83 kB)| APRÍL (pdf, 109 kB) | MÁJ (pdf, 98 kB) | JÚN (pdf, 110 kB) | JÚL (pdf, 99 kB) | AUGUST (pdf, 84 kB)| SEPTEMBER (pdf, 77 kB) | OKTÓBER (pdf, 75 kB) | NOVEMBER (pdf, 75 kB) | DECEMBER (pdf, 110 kB)

Rok 2018 - JANUÁR (pdf, 242 kB) | FEBRUÁR (pdf, 337 kB) | MAREC (pdf, 300 kB)  | APRÍL (pdf, 309 kB) | MÁJ (pdf, 128 kB) | JÚN (pdf, 112 kB) | JÚL (pdf, 119 kB) | AUGUST (pdf, 62 kB)| SEPTEMBER (pdf, 126 kB) | OKTÓBER (pdf, 97 kB) | NOVEMBER (pdf, 80 kB) | DECEMBER (pdf, 101 kB)

Rok 2017 - JANUÁR (pdf, 235 kB)| FEBRUÁR (pdf, 257 kB) | MAREC (pdf, 333 kB)| APRÍL (pdf, 355 kB) | MÁJ (pdf, 311 kB) | JÚN (pdf, 286 kB) | JÚL (pdf, 310 kB) | AUGUST (pdf, 62 kB)| SEPTEMBER (pdf, 232 kB) | OKTÓBER (pdf, 280 kB) | NOVEMBER (pdf, 320 kB) | DECEMBER (pdf, 168 kB)

Rok 2016 - JANUÁR (pdf, 60 kB) | FEBRUÁR (pdf, 69 kB) | MAREC (pdf, 93 kB) | APRÍL (pdf, 76 kB) | MÁJ (pdf, 85 kB) | JÚN (pdf, 70 kB) | JÚL (pdf, 68 kB) | AUGUST (pdf, 61 kB) | SEPTEMBER (pdf, 268 kB) | OKTÓBER (pdf, 304 kB) | NOVEMBER (pdf, 307 kB) | DECEMBER (pdf, 78 kB)

Rok 2015 - JANUÁR (pdf, 91 kB)| FEBRUÁR (pdf, 82 kB)| MAREC (pdf, 93 kB)| APRÍL (pdf, 79 kB) | MÁJ (pdf, 85 kB) | JÚN (pdf, 70 kB) | JÚL (pdf, 83 kB) | AUGUST (pdf, 76 kB) | SEPTEMBER (pdf, 75 kB) | OKTÓBER (pdf, 77 kB) | NOVEMBER (pdf, 78 kB) | DECEMBER (pdf, 77 kB)

Rok 2014 - JANUÁR (pdf, 84 kB) | FEBRUÁR (pdf, 87 kB) | MAREC (pdf, 61 kB) | APRÍL (pdf, 50 kB) | MÁJ (pdf, 62 kB) | JÚN (pdf, 77 kB) | JÚL (pdf, 52 kB) | AUGUST (pdf, 61 kB) | SEPTEMBER (pdf, 82 kB) | OKTÓBER (pdf, 55 kB) | NOVEMBER (pdf, 68 kB) | DECEMBER (pdf, 68 kB)

Rok 2013 - JANUÁR (pdf, 50 kB) | FEBRUÁR (pdf, 256 kB) | MAREC (pdf, 250 kB) | APRÍL (pdf, 127 kB) | MÁJ (pdf, 133 kB) | JÚN (pdf, 167 kB) | JÚL (pdf, 156 kB) | AUGUST (pdf, 116 kB) | SEPTEMBER (pdf, 116 kB) | OKTÓBER (pdf, 131 kB) | NOVEMBER (pdf, 98 kB) | DECEMBER (pdf, 87 kB)

Rok 2012 - JANUÁR (pdf, 114 kB) | FEBRUÁR (pdf, 30 kB) | MAREC (pdf, 188 kB) | APRÍL (pdf, 326 kB) | MÁJ (pdf, 220 kB) | JÚN (pdf, 353 kB) | JÚL (pdf, 240 kB) | AUGUST (pdf, 396 kB) | SEPTEMBER (pdf, 216 kB) | OKTÓBER (pdf, 387 kB) | NOVEMBER (pdf, 225 kB) | DECEMBER (pdf, 88 kB)

Rok 2011 - JANUÁR (pdf, 157 kB) | FEBRUÁR (pdf, 192 kB) | MAREC (pdf, 211 kB) | APRÍL (pdf, 190 kB) | MÁJ (pdf, 105 kB)