CE značenie

Je hlavným ukazovateľom toho, že nejaký výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ a umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu. >> viac

Bootstrap Slider
     Spojte sa s nami 
 
     podateľňa / sekretariát
+421 2 602 94 204
 info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
      metrologické služby
+421 2 602 94 412
 sluzby@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -