Národné etalóny

Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín >> viac

 

Slovenský metrologický ústav (SMÚ) v nadväznosti na nariadenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje o opatreniach v podmienkach SMÚ za účelom eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 >> viac

Meter - jednotka SI

Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy >> viac

Bootstrap Slider
     Spojte sa s nami 
 
     podateľňa / sekretariát
+421 2 602 94 204
 info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
      metrologické služby
+421 2 602 94 412
 sluzby@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -