Národné etalóny

Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín >> viac

 

Slovenský metrologický ústav (SMÚ) v nadväznosti na nariadenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje o opatreniach v podmienkach SMÚ za účelom eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 >> viac

Meter - jednotka SI

Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy >> viac

Bootstrap Slider
Spojte sa s nami

          Metrologické služby
  
   +421 2 602 94 412
  
   info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preberanie a odovzdávanie meradiel
mob.: +421 948 933 023
tel.:    +421 2 60 29 4 411

 
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:00