SMÚ >> Protikorupčný program

Protikorupčný program

Slovenský metrologický ústav vypracoval Protikorupčný program v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.
 
Protikorupčný program Slovenského metrologického ústavu