Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

 

Ako kúpiť správny respirátor?xls 21.07.2020
online školenie
zdarma
docx
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 21.07.2020docx
Ako kúpiť správny respirátor?xls 17.08.2020
v SMU
zdarma
docx
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017xls 18.08.2020docx
Doškoľovací kurz - Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítoraxls 19.08.2020docx
Ako kúpiť správny respirátor?xls 19.08.2020
online školenie
zdarma
docx
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 20. - 21.08.2020docx
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov  August 2020 
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
 08.09.2020 
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 08.- 09.09.2020docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov- metrologická legislatíva
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 08.09.2020docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 08. - 09.09.2020docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 08. - 10.09.2020docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 16. - 18.09.2020docx
Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012xls 22. – 23.09.2020docx
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlakuxls 22. - 24.09.2020docx
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaxls 29.09. - 01.10.2020docx
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxixls 01.10.2020docx
Metrológia hmotnosti, Modul: Meranie hmotnosti v praxixls 13. - 14.10.2020docx
Metrológia geometrických veličín. Modul:  Dĺžkaxls 27. - 28.10.2020docx
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a Uholxls 27. - 29.10.2020docx
     

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk