Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre ROIkonka pdf9.9.2019Ikonka doc
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf9.-10.9.2019Ikonka doc
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov Ikonka pdf17.-19.9.2019Ikonka doc
Neistoty – základný kurzIkonka pdf18.9.2019Ikonka doc
Montáž plynomerov“ odborná časť kurzu, bez metrologickej legislatívyIkonka pdf23.9.2019Ikonka doc
Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz pre neistotyIkonka pdf24.9.2019Ikonka doc
Montáž plynomerov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf23.-24.9.2019Ikonka doc
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Moduly: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, podľa ISO 15189Ikonka pdf24.-25.9.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody,s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf24.-25.9.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf24.-26.9.2019Ikonka doc
V rámci prechodu laboratórií na novú normu ISO/IEC 17025: 2017 sa uskutoční doškoľovací kurz  interných audítorov „Nové požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora“.   Účelom kurzu je výklad nových požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017,  ktoré je potrebné podľa tejto normy zabezpečiť a internými auditmi vykonávaných v zmysle postupu podľa novej normy ISO 19011:2018 ich preverovať.Ikonka pdf3.10.2019 Hotel SATEL PopradIkonka doc
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf4.10.2019 Hotel SATEL PopradIkonka doc
Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží. Modul: Meranie hmotnosti v praxiIkonka pdf8. - 9.10.2019Ikonka doc
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku.  Modul:  Priamo ukazujúce tlakomeryIkonka pdf8. - 10.10.2019Ikonka doc
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 pri výkone audituIkonka pdf9.10.2019Ikonka doc
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatíva, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf21.10.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre AOIkonka pdf21.10.2019Ikonka doc
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf6. - 7.11.2019Ikonka doc
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf12. - 14.11.2019Ikonka doc
Spotrebiteľské balenie výrobkov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Skúšanie váh pre opravárov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre ROIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.- 20.11.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.- 21.11.2019Ikonka doc
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012Ikonka pdfnovember 2019 
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé
praktické skúsenosti
Ikonka pdfnovember 2019 
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvalityIkonka pdffebruár 2020 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk