Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf7.-8.11.2019 
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf12.-14.11.2019Ikonka doc
Overovanie  a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody – odborná časťIkonka pdf18.11.2019Ikonka doc
Spotrebiteľské balenie výrobkov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Skúšanie váh pre opravárov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre ROIkonka pdf19.11.2019Ikonka doc
Konzultácia - Meranie osvetlenia  a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov 19.11.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.-20.11.2019Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf19.-21.11.2019Ikonka doc
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 pri výkone audituIkonka pdfdecember 2019 
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012Ikonka pdfjanuár 2020 
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé
praktické skúsenosti
Ikonka pdfjanuár 2020 
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvalityIkonka pdffebruár 2020 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk