Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia.
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26.1.2021
online
docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov -  metrologická legislatíva
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26.1.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26. - 27.1.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla.Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.xls 26. - 28.1.2021
online
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26.1.2021
odborná časť 29.1.2021
online
docx
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaxls 2. - 4.2.2021
online
docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 9. - 11.2.2021
online
docx
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická  legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel
xls 23.2.2021
online
docx
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017xls 24.2.2021
online
docx
Metrológia hmotnosti, Modul: Meranie hmotnosti v praxixls 9. - 10.3.2021
online
 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 9. - 10.3.2021
online
docx
Výklad normy ISO 9001: 2015xls 16.3.2021
online
docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012xls 17. - 18.3.2021
online
docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012xls 17. - 19.3.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 16. - 17.3.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla.Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.xls 16. - 18.3.2021
online
docx
Montáž plynomerov.
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel
xls 16. a 19.3.2021
online
docx
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme.
Kurz určený pre firemných metrológov
xls 23. - 25.3.2021
online
 
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu – nový kurzxls 8.4.2021
prezenčne
docx
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 7. - 9.4.2021docx
Metrológ v laboratóriu – nový kurzxls 13. - 14.4.2021docx
     
V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk