Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

 

Ako kúpiť správny respirátor?xls 09.12.2020
Online školenie zdarma
docx
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaxls 24. - 26. 11.2020
Presun
na január 2021
 
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 25. - 27.11.2020
Presun
na január 2021
 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26. - 28.1.2021 
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26. - 27.1.2021 
Metrológia geometrických veličín. Modul:  Dĺžkaxls 28. - 29.10.2020
Presun
na február 2021
 
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a rovinný uhol a odchýlky tvaruxls 28. - 30.10.2020
Presun
na február 2021
 
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, podľa normy ISO 15189: 2012xls 10. a 12.11.2020
Presun
na február 2021
 
Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012xls marec 2021 
Montáž plynomerov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel
xls marec 2021 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 23. - 24.11.2020
Presun
na marec 2021
 
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015xls 01. - 03.12.2020
Presun
na apríl 2021
 
     

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2021.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk