Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf27.1.2020  9.3.2020Ikonka pdf
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenostiIkonka pdf28.1.2020 13.3.2020Ikonka pdf
Metrologické zabezpečenie meradiel s využitím noriem ISO/IEC 17025: 2017,STN EN ISO 10012: 2004“,  kurz určený pre metrológovIkonka pdf28. - 29.1.2020Ikonka pdf
Neistoty - základný kurzIkonka pdf29.1.2020Ikonka pdf
Montáž plynomerov - odborná časťIkonka pdf3.2.2020Ikonka pdf
Montáž plynomerovIkonka pdf3. - 4. 2.2020Ikonka pdf
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf4.2.2020Ikonka pdf
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatívaIkonka pdf4.2.2020Ikonka pdf
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúduIkonka pdf4. - 5. 2.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/Ikonka pdf4. - 5. 2.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov teplaIkonka pdf4. - 6. 2.2020Ikonka pdf
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxiIkonka pdf  6.2.2020      termín obsadený,
najbližší je
24.03.2020
 
Metrológia teploty a postupy kalibrácie,  Modul: Odporové snímače teplotyIkonka pdf11.-12.2.2020Ikonka pdf
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných orgánovIkonka pdf26.2.2020Ikonka pdf
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf9.3.2020Ikonka pdf
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf11.-12.3.2020Ikonka pdf
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvalityIkonka pdf12.3.2020Ikonka pdf
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenostiIkonka pdf13.3.2020Ikonka pdf
Interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012 16.-17.3.2020 
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovIkonka pdf17.3.2020Ikonka pdf
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatívaIkonka pdf17.3.2020Ikonka pdf
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, pre zamestnancov autorizovanej osoby na výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného meraniaIkonka pdf17.3.2020Ikonka pdf
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriáchIkonka pdf17.-18.3.2020Ikonka pdf
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxiIkonka pdf24.3.2020 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk