Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 

Dokumenty podľa oblastí:


Všeobecné dokumenty

 

Metrologické služby (overenie/kalibrácia) a CRM

 

xls Objednávka na metrologické služby poskytované SMÚ (xls, 112 kB)

xls Objednávka na certifikované referenčné materiály (CRM) SMÚ (xls, 81 kB)

pdf  Všeobecné obchodné podmienky SMÚ (pdf, 480 kB)

pdf Dotazník hodnotenia spokojnosti zákazníka (pdf, 60 kB)

 

Certifikácia

 

Schvaľovanie typu meradiel


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

pdf  Žiadosť o schválenie typu meradla (pdf, 199 kB)  / doc(doc, 57 kB)
pdf  Žiadosť o revíziu schváleného typu meradla (pdf, 170 kB)  / doc(doc, 47 kB)
pdf  Žiadosť o uznanie výsledkov skúšok a vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla (pdf, 200 kB)  / doc(doc, 56 kB)
pdf  Žiadosť o rozhodnutie. že meradlo schváleniu typu nepodlieha (pdf, 194 kB)  / doc(doc, 197 kB)
pdf  Žiadosť o schválenie typu určeného meradla - predĺženie platnosti (pdf, 304 kB)  / doc(doc, 184 kB)
 

Uznanie prvotného overenia určeného merania vykonaného v zahraničí


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf  Žiadosť o uznanie prvotného overenia určeného meradla vykonaného v zahraničí (pdf, 368 kB)  / doc(doc, 161 kB)

 

Žiadosti o posúdenie zhody výrobku


podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z.

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B (pdf, 254 kB)  / doc(doc, 146 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu F (pdf, 247 kB) / doc(doc, 130 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G (pdf, 253 kB) / doc(doc, 142 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu H1 (pdf, 263 kB) / doc(doc, 148 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody na základe preskúmania návrhu podľa modulu H1 (pdf, 193 kB) / doc(doc, 146 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D (pdf. 255 kB) / doc(doc, 147 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D1 (pdf, 255 kB) / doc(doc, 143 kB)

pdf  Žiadosť o recertifikáciu systému kvality (pdf, 241 kB) / doc(doc, 142 kB)

 
Application for conformity assessment  in accordance with the Directive 2014/32/EU

 

pdf  Application for conformity assessment - Procedure B (pdf, 245 kB) / doc(doc, 146 kB)

pdf  Application for conformity assessment - Procedure D (pdf, 246 kB) / doc(doc, 145 kB)

pdf  Application for conformity assessment - Procedure D1 (pdf, 142 kB) / doc(doc, 143 kB)

pdf  Application for conformity assessment - Procedure H1 (Design examination) (pdf, 201 kB) / doc(doc, 146 kB)

pdf  Application for conformity assessment - Procedure H1(Quality) (pdf, 132 kB) / doc(doc, 146 kB)

pdf  Application for conformity assessment - Recertification of the quality system (pdf, 88 kB) / doc(doc, 147 kB)


podľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody s typom založenej na overení výrobku - Modul F (pdf, 124 kB)  / doc(doc, 150 kB)

 

Preverovanie spôsobilosti

 


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

xls  Žiadosť o preverenie spôsobilosti (xlsx, 118 kB)  
xls  Žiadosť o preverenie spôsobilosti - Úradné meranie (xlsx, 118 kB)  
xls  Žiadosť o preverenie spôsobilosti - predĺženie platnosti certifikátu (autorizované osoby) (xlsx, 119 kB)  
xls  Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti (registrované osoby) (xlsx, 116 kB)
xls  Žiadosť o zmenu údajov v doklade o spôsobilosti / vydanie duplikátu (xlsx, 108 kB)