Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 

Dokumenty podľa oblastí:

 

Všeobecné dokumenty

 

Metrologické služby (overenie/kalibrácia) a CRM

 

xls Objednávka na metrologické služby poskytované SMÚ (xls, 112 kB)

xls Objednávka na certifikované referenčné materiály (CRM) SMÚ (xls, 81 kB)

pdf  Všeobecné obchodné podmienky platné pre poskytovanie metrologických služieb (pdf, 97 kB)

pdf Dotazník hodnotenia spokojnosti zákazníka (pdf, 60 kB)

 

Certifikácia

 

Schvaľovanie typu meradiel


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Uznanie prvotného overenia určeného merania vykonaného v zahraničí


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o posúdenie zhody výrobku


podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B) (pdf, 54 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu F) (pdf, 47 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G) (pdf, 53 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D) (pdf. 55 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D1) (pdf, 55 kB)

pdf  Žiadosť o recertifikáciu systému kvality (pdf, 41 kB)

 
Application for conformity assessment  in accordance with the Directive 2014/32/EU

 

pdf  Application for conformity assessment - procedure B) (pdf, 45 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D) (pdf, 46 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D1) (pdf, 142 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure H1) (pdf, 139 kB)


podľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody s typom založenej na overení výrobku - Modul F a Zhody založenej na overení výrobku - Modul F1 (pdf, 124 kB)

 

Overovanie spôsobilosti

 


v zmysle ustanovení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov