Objednávky CRM

Objednávky CRM


Subjekt požadujúci zakúpenie certifikovaných referenčných materiálov (ďalej len „CRM“) požiada o vypracovanie cenovej ponuky prostredníctvom adresy cenoveponuky@smu.gov.sk , ktorej súčasťou je aj preskúmanie možnosti splnenia požadovanej dodávky a kontrola resp. informovanie o dostupnosti a exspiračných dobách CRM. Pokiaľ je možné požadované CRM dodať, výstupom tejto žiadosti je vypracovaná cenová ponuka a objednávkový formulár.

Súčasťou žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky je poskytnutie evidenčného kódu požadovaného CRM (tzv. „IK“ kód) zo zoznamu ponúkaných CRM, ktorý je možné nájsť v cenníku CRM a požadovaných množstiev a spôsobu prevzatia objednaného tovaru (osobne na adrese SMÚ, alebo poštou / kuriérom).
SMÚ vypracuje na základe týchto údajov cenovú ponuku, prípadne spätne kontaktuje zákazníka s požiadavkou o doplnenie informácií. Súčasťou poslanej cenovej ponuky zákazníkovi je aj predvyplnený objednávkový formulár, ktorý nie je nevyhnutné ďalej vypĺňať.
Cenová ponuka obsahuje v prípade dostupnosti požadovaného CRM aj jeho exspiračnú dobu, ktorá nie je predmetom výberu zákazníka. Jednotlivé exspiračné doby (výrobné šarže) vznikajú na základe chemicko-technologických vlastností pripravovaných CRM a aktuálnych skladových zásob SMÚ.

Pokiaľ zákazník akceptuje cenovú ponuku a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami SMÚ, pošle potvrdený (pečiatka + podpis) objednávkový formulár na adresu crm@smu.gov.sk .
 
Potvrdený objednávkový formulár je možné taktiež poslať samostatne poštou, v balíku s meradlom, alebo priniesť osobne pri doručení meradla na metrologický výkon na adresu:

Slovenský metrologický ústav
Odd. preberania a odovzdávania meradiel

Karloveská 63
842 55, Bratislava IV
 
Pozor: každému nákupu CRM predchádza doručenie riadne potvrdeného objednávkového formulára. SMÚ nedodá CRM bez platnej objednávky.
 
Dodacia doba CRM je predmetom dohody. Dodacie lehoty je možné overiť na číslach +421 948 933 023, alebo +421 2/60 29 4 521, príp. na adrese crm@smu.gov.sk . 
 
Preberanie CRM:  

Objednané CRM je možné okrem doručenia poštou vyzdvihnúť aj osobne počas pracovných dní od 09:00 do 14:00, na adrese SMÚ na oddelení Preberania a odovzdávania meradiel, Budova H, Miestnosť H220, +421 948 933 023, alebo +421 2/60 29 4 521". Každé odovzdanie / prebratie CRM je dokladované preberacím / odovzdávacím protokolom.

Každé CRM odovzdané zákazníkovi obsahuje aj kartu bezpečnostných údajov.
V prípade potreby odovzdania, alebo prebratia meradla mimo otváracích hodín je možné sa dohodnúť s preberacím technikom na číslach +421 948 933 023, alebo +421 2/60 29 4 521.

mapa arealu SMU