Objednávky CRM

Objednávky CRM


Subjekt požadujúci zakúpenie certifikovaných referenčných materiálov (ďalej len „CRM“) požiada o vypracovanie cenovej ponuky prostredníctvom adresy cenoveponuky@smu.gov.sk , ktorej súčasťou je aj preskúmanie možnosti splnenia požadovanej dodávky a kontrola resp. informovanie o dostupnosti a exspiračných dobách CRM. Pokiaľ je možné požadované CRM dodať, výstupom tejto žiadosti je vypracovaná cenová ponuka a objednávkový formulár.

Súčasťou žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky je poskytnutie evidenčného kódu požadovaného CRM (tzv. „IK“ kód) zo zoznamu ponúkaných CRM, ktorý je možné nájsť v cenníku CRM a požadovaných množstiev a spôsobu prevzatia objednaného tovaru (osobne na adrese SMÚ, alebo poštou / kuriérom).
SMÚ vypracuje na základe týchto údajov cenovú ponuku, prípadne spätne kontaktuje zákazníka s požiadavkou o doplnenie informácií. Súčasťou poslanej cenovej ponuky zákazníkovi je aj predvyplnený objednávkový formulár, ktorý nie je nevyhnutné ďalej vypĺňať.
Cenová ponuka obsahuje v prípade dostupnosti požadovaného CRM aj jeho exspiračnú dobu, ktorá nie je predmetom výberu zákazníka. Jednotlivé exspiračné doby (výrobné šarže) vznikajú na základe chemicko-technologických vlastností pripravovaných CRM a aktuálnych skladových zásob SMÚ.

Pokiaľ zákazník akceptuje cenovú ponuku a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami SMÚ, pošle potvrdený (pečiatka + podpis) objednávkový formulár na adresu objednavky@smu.gov.sk .
 
Potvrdený objednávkový formulár je možné taktiež poslať samostatne poštou, v balíku s meradlom, alebo priniesť osobne pri doručení meradla na metrologický výkon na adresu:

Slovenský metrologický ústav
Odd. preberania a odovzdávania meradiel

Karloveská 63
842 55, Bratislava IV
 
Pozor: každému nákupu CRM predchádza doručenie riadne potvrdeného objednávkového formulára. SMÚ nedodá CRM bez platnej objednávky.
 
Dodacia doba CRM je predmetom dohody. Ak nie je termín dohodnutý priamo budú CRM dostupné objednávateľovi ihneď po zaplatení faktúry.
 
Preberanie CRM:  

Objednané CRM je možné okrem doručenia poštou vyzdvihnúť aj osobne počas pracovných dní od 08:00 do 14:00, na adrese SMÚ na oddelení Preberania a odovzdávania meradiel, Budova H, Miestnosť H220, p. Dušan Holič, +421 948 933 023". Každé odovzdanie / prebratie CRM je dokladované preberacím / odovzdávacím protokolom.

Každé CRM odovzdané zákazníkovi obsahuje aj kartu bezpečnostných údajov.
V prípade potreby odovzdania, alebo prebratia meradla mimo otváracích hodín je možné sa dohodnúť s preberacím technikom na číslach +421 948 933 023, alebo +421 2/60 29 4 517.

mapa arealu SMU