SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - dokumenty

Národné etalóny - dokumenty

kliknutím na číslo etalónu prejdete na zoznam porovnávacích meraní

 

 Číslo
 etalónu
 Názov etalónu

 Súhrnná
 správa

 Ďalšie dokumenty

 Hodnotiace správy - Hodnotil

NE 001/97

 Národný etalón elektrického odporu
 S.Sp. (pdf,
 0,9MB)
  Dobrovodský
 (pdf, 0,8MB)
 Nemeček
 pdf, 1,2MB
 Frohlich
 pdf, 0,9MB

NE 002/97

 Národný etalón dĺžky

 

    

NE 003/97

 Národný etalón hmotnosti

 S.Sp. (pdf,
 1,2MB)
  Palenčár
 Pätoprstý
 Mikulecký
 pdf, 1,3 MB
 Záznam zo
 zasadania
 pdf, 0,34MB
 

NE 004/97

 Národný etalón času a frekvencie

 S.Sp. (pdf,
 2,3 MB)

 Príloha k  vyhodnoteniu 
 (pdf, 0,7MB)

 Zásady uchovávania
 (pdf, 0,2 MB)

 Nemeček
 pdf, 0,8MB
 Michaeli
 pdf, 0,2MB
 
 

NE 005/97

 Národný etalón žiarivého toku a intenzity ožarovania

 S.Sp. (pdf,
 1,1MB)
 Správa CCPR K2 (pdf, 1,9MB)
 Final report CCPR K2
 (pdf, 1,3MB)

 CMC tabuľky (pdf, 0,15MB)
 Doršic
 pdf, 0,73MB
 Tyšler
 pdf, 0,8MB
 Vrabček
 pdf, 0,8MB

NE 006/97

 Národný etalón tlaku

 S.Sp. (pdf,
 1MB)
 Certifikát NE tlaku (pdf, 0,3MB) Halaj
 pdf, 0,88MB
 Mikulecký
 pdf, 0,7MB
 Tesař
 pdf, 0,58MB

NE 007/97

 Národný etalón nízkeho absolútneho tlaku v rozsahu 10 mPa
 až 1 kPA

 S.Sp. (pdf,
 1,4MB)
 Certifikát NE (pdf, 0,3 MB) Halaj
 pdf, 0,7MB
 Mikulecky
 pdf, 0,7MB
 
 Tesař
 pdf, 0,65MB

NE 008/97

 Národný etalón hustoty kvapalín a tuhých telies

 S.Sp. (pdf,
 1 MB)
    

NE 009/97

 Národný etalón viskozity kvapalín

 S.Sp. (pdf,
 1,5MB)
  Palenčár
 Pätoprstý
 Mikulecký
 pdf, 1,1MB
 Záznam zo
 zasadania
 pdf, 0,4MB
 

NE 010/97

 Národný etalón indexu lomu priezračných tuhých látok vo
 viditeľnej oblasti spektra

     

NE 011/99

 Národný etalón jednosmerného napätia

 SS1(pdf,
 1,1MB)

 SS2(pdf,
 1,3MB)
 Certifikát NE (pdf, 0,24MB)
 Pravidlá používania NE
 (pdf, 0,15MB)

 Pravidlá používania NE
 (Josephsonovho jav)
 (pdf, 0,3MB)
 Dobrovodský
 pdf, 0,8MB


 Kneppo
 pdf, 0,7MB
 Nemeček
 pdf, 0,8MB
 Frohlich
 súhr.sp.
 pdf, 0,7MB
 

NE 012/98

 Národný etalón svietivosti

     

NE 014/98

 Národný etalón elektrickej kapacity

 S.Sp. (pdf,
 1MB)
  Dobrovodský
 pdf, 0,8MB


 Kneppo
 pdf, 0,7MB
 Nemeček
 pdf, 0,8MB
 Frohlich
 súhr.sp.
 pdf, 0,7MB
 

NE 015/98

 Národný etalón rtg. žiarenia

 S.Sp. (pdf,
 2,3MB)
 Osvedčenie 015/98 (pdf, 2,6MB)
 Certifikát NE015/02 (pdf, 6,8MB)
 Certifikát NE015/04 (pdf, 2,4MB)
 Pravidlá používania (pdf, 0,3MB)
 Kľúč. porovnania (pdf, 0,4MB)
 CMC tabuľky (pdf, 0,25MB)
 Hinca
 pdf, 0,66MB


 Nečas
 pdf, 0,9MB
 Vrabček
 pdf, 0,8MB
 
 Záznam zo
 zasadania
 pdf, 0,4MB
 

NE 016/98

 Národný etalón neutrónov

     

NE 017/99

 Národný etalón aktivity rádionuklidov

     

NE 019/99

 Národný etalón akustického tlaku na kalibrovanie meracích
 kondenzátorových mikrofónov nominálneho priemeru 24 mm
 v rozsahu (40 až 65) mV/Pa vo frekvenčnom rozsahu
 (63 až 2500) Hz

 S.Sp. (pdf,
 13MB)
 Key comparison
 CCAUV.A-K1 (pdf, 0,2MB)

 COOMET.AUV.A-K1.1
 (pdf, 0,6 MB)

 Final report
 COOMET.AUV.A-K1
 (pdf, 0,8MB)
 Nemeček
 pdf, 0,8MB
 Richter
 pdf, 0,5MB
 Michaeli
 pdf, 0,2MB
 

NE 020/A/99

 Národný etalón teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C do
 961,78 °C

 S.Sp. (pdf,
 1,8MB)
  Dobrovodský
 pdf, 0,9MB


 Halaj
 pdf, 0,8MB
 Palenčár
 pdf, 0,8MB
 Záznam zo
 zasadania
 pdf, 0,4MB

NE 020/B/99

 Národný etalón teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C

 S.Sp. (pdf,
 1MB)
 Certifikát NE (pdf, 0,27MB) Doršic
 pdf, 0,8MB
 Tyšler
 pdf, 0,8MB
 
 Vrabček
 pdf, 0,8MB
 

NE 021/99

 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody

     

NE 022/99

 Národný etalón látkového množstva

 S.Sp. (pdf,
 1,6MB)
 Final report CCQM K48
 (pdf, 0,15MB)

 Final report CCQM K59
 (pdf, 0,17MB)

 Pravidlá použ. a uchov.
 (pdf, 0,43MB)

 CMC tabuľky 1 (pdf, 0,02MB)
 CMC tabuľky 2 (pdf, 0,02MB)
 Biskupič
 pdf, 0,6MB
 Garaj 1
 pdf, 0,6MB


 Garaj 2
 pdf, 0,8MB
 
 Záznam zo 
 zasadania
 pdf, 1,4MB
 

NE 023/99

 Národný etalón zloženia vybraných zmesí plynov

 S.Sp. (pdf,
 0,9MB)
 Final report CCQM K51
 (pdf, 2,4MB)

 Final report CCQM K52
 (pdf, 1,1MB)

 Final report CCQM K71
 (pdf, 0,5MB)

 Final report QMK 23b
 (pdf, 0,5MB)

 Final report QM K3 (pdf, 0,14MB)
 Final report QM K4 (pdf, 0,12MB)
 Pravidlá použ. a uchov.
 (pdf, 0,4MB)

 CMC tabuľky (pdf, 0,02MB)
 Biskupič
 pdf, 0,6MB
 Garaj 1
 pdf, 0,6MB
 Garaj 2
 pdf, 1MB
 

NE 024/02

 Národný etalón vysokofrekvenčného napätia

 S.Sp. (pdf,
 0,68MB)
 Certifikát NE (pdf, 0,3MB)
 Pravidlá uchovávania
 (pdf, 0,5MB)
 Dobrovodský
 pdf, 0,8MB
 Nemeček
 pdf, 0,7MB
 
 Frohlich
 pdf, 0,7MB
 

NE 026/07

 Národný etalón elektrolytickej konduktivity

 S.Sp. (pdf,
 1,3MB)
 Certifikát NE (pdf, 0,24MB)
 Zákl. informácie o NE
 (pdf, 0,45MB)

 Pravidlá použ. a uchov.
 (pdf, 0,43MB)
 Biskupič
 pdf, 0,6MB
 Garaj 1
 pdf, 0,6MB
 Garaj 2
 pdf, 1MB
 

NE 027/02

 Národný etalón spektrálnej transmitancie

 S.Sp. (pdf,
 4MB)
 Pravidlá použ. a uchov.
 (pdf, 0,26MB)

 Certifikát NE027/02 (pdf, 1,4MB)
 Certifikát NE027/04 (pdf, 0,9MB)
 Certifikát NE027/10 (pdf, 0,4MB)
 Final report CCPR K6
 (pdf, 1,8MB)

 Summary CCPR K6 (0,24MB)
 Biskupič
 pdf, 0,6MB
 Garaj 1
 pdf, 0,6MB
 Garaj 2
 pdf, 1,1MB

NE 028/02

 Národný etalón žiarenia gama

 S.Sp. (pdf,
 2,6MB)
 Kľúč.por.BIMP02/04 (pdf, 0,3MB)
 Final report COOMET 318
 (pdf, 0,3MB)

 Medzilab.por. EA/IR4
 (pdf, 0,2MB)

 Final report complete
 COOMET318 (pdf, 2,4MB)

 Final report ILC IR3 (pdf, 2,4MB)
 Súhr. správa pre revíziu
 (pdf, 1,3MB)
 Lipka
 pdf, 0,9MB


 Nečas
 pdf, 0,8MB
 Vrabček
 pdf, 0,8MB
 
 Záznam zo
 zasadania
 pdf, 0,4MB
 

NE 034/07

 Národný etalón pH

     

NE 035/07

 Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynov

     

Etalóny schválené Vedeckou radou Slovenského metrologického ústavu a 
pripravené na vyhlásenie za národné etalóny

025/07

 Etalón vlhkosti vzduchu 

     

Etalóny v štádiu príprav na vyhlásenie za národné etalóny

32

 Referenčný etalón výkonu a práce striedavého prúdu pri
 frekvencii 50 Hz

     

33

 Referenčný etalón vf. výkonu v koaxiálnych vedeniach vo
 frekvenčnom pásme 10 MHz až  18 GHz

     

Etalóny pripravené za referečné etalóny Slovenského metrologického ústavu

29

 Etalón drsnosti povrchu

     

Ostatné etalóny

036/10

 Etalón statického objemu