SMÚ >> Zverejňovanie >> Objednávky

Objednávky

 

Slovenský metrologický ústav zverejňuje objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čl. III, bod.2 tohto zákona dopĺňa zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o § 5a a § 5b, ktoré povinným osobám (t.j. aj Slovenskému metrologickému ústavu) o.i. ukladajú povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY


Rok 2024 -   pdf  OBJEDNÁVKY 2024 (pdf, 156 kB)

Rok 2023 -   pdf  OBJEDNÁVKY 2023 (pdf, 143 kB) 

Rok 2022 -   pdf  OBJEDNÁVKY 2022 (pdf, 113 kB)

Rok 2021 -   pdf  OBJEDNÁVKY 2021 (pdf, 167 kB) 

Rok 2020 -   pdf  OBJEDNÁVKY 2020 (pdf, 268 kB) 

Rok 2019 - JANUÁR (pdf, 79 kB) | FEBRUÁR (pdf, 86 kB) | MAREC (pdf, 82 kB) | APRÍL (pdf, 89 kB) | MÁJ (pdf, 99 kB) | JÚN (pdf, 95 kB) | JÚL (pdf, 93 kB) | AUGUST (pdf, 78 kB) | SEPTEMBER (pdf, 69 kB) | OKTÓBER (pdf, 72 kB) | NOVEMBER (pdf, 73 kB) | DECEMBER (pdf, 88 kB)

Rok 2018 - JANUÁR (pdf, 201 kB) | FEBRUÁR (pdf, 201 kB)| MAREC (pdf, 228 kB) | APRÍL (pdf, 183 kB) | MÁJ (pdf, 95 kB) | JÚN (pdf, 82 kB) | JÚL (pdf, 88 kB) | AUGUST (pdf, 86 kB) | SEPTEMBER (pdf, 93 kB) | OKTÓBER (pdf, 94 kB) | NOVEMBER (pdf, 77 kB) | DECEMBER (pdf, 76 kB)

Rok 2017 - JANUÁR (pdf, 185 kB) | FEBRUÁR (pdf, 203 kB)| MAREC (pdf, 209 kB) | APRÍL (pdf, 202 kB) | MÁJ (pdf, 203 kB) | JÚN (pdf, 160 kB) | JÚL (pdf, 202 kB) | AUGUST (pdf, 59 kB) | SEPTEMBER (pdf, 148 kB) | OKTÓBER (pdf, 225 kB) | NOVEMBER (pdf, 208 kB) | DECEMBER (pdf, 112 kB)

Rok 2016 - JANUÁR (pdf, 60 kB) | FEBRUÁR (pdf, 82 kB)| MAREC (pdf, 71 kB) | APRÍL (pdf, 73 kB) | MÁJ (pdf, 68 kB) | JÚN (pdf, 58 kB) | JÚL (pdf, 54 kB) | AUGUST (pdf, 51 kB) | SEPTEMBER (pdf, 177 kB) | OKTÓBER (pdf, 209 kB) | NOVEMBER (pdf, 204 kB) | DECEMBER (pdf, 52 kB)

Rok 2015 - JANUÁR (pdf, 62 kB)| FEBRUÁR (pdf, 68 kB)| MAREC (pdf, 71 kB)| APRÍL (pdf, 68 kB) | MÁJ (pdf, 52 kB) | JÚN (pdf, 52 kB) | JÚL (pdf, 59 kB) | AUGUST (pdf, 58 kB) | SEPTEMBER (pdf, 53 kB) | OKTÓBER (pdf, 70 kB) | NOVEMBER (pdf, 68 kB) | DECEMBER (pdf, 52 kB)

Rok 2014 - JANUÁR (pdf, 84 kB) | FEBRUÁR (pdf, 84 kB) | MAREC (pdf, 59 kB) | APRÍL (pdf, 57 kB) | MÁJ (pdf, 58 kB) | JÚN (pdf, 55 kB) | JÚL (pdf, 49 kB) | AUGUST (pdf, 53 kB) | SEPTEMBER (pdf, 56 kB) | OKTÓBER (pdf, 59 kB) | NOVEMBER (pdf, 58 kB) | DECEMBER (pdf, 69 kB)

Rok 2013 - JANUÁR (pdf, 25 kB) | FEBRUÁR (pdf, 168 kB) | MAREC (pdf, 189 kB) | APRÍL (pdf, 105 kB) | MÁJ (pdf, 125 kB) | JÚN (pdf, 115 kB) | JÚL (pdf, 115 kB) | AUGUST (pdf, 160 kB) | SEPTEMBER (pdf, 107 kB) | OKTÓBER (pdf, 108 kB) | NOVEMBER (pdf, 105 kB) | DECEMBER (pdf, 93 kB)

Rok 2012 - JANUÁR (pdf, 140 kB) | FEBRUÁR (pdf, 20 kB) | MAREC (pdf, 183 kB) | APRÍL (pdf, 315 kB) | MÁJ (pdf, 176 kB) | JÚN (pdf, 300 kB) | JÚL (pdf, 171 kB) | AUGUST (pdf, 251 kB) | SEPTEMBER (pdf, 165 kB) | OKTÓBER (pdf, 256 kB) | NOVEMBER (pdf, 168 kB) | DECEMBER (pdf, 49 kB)

Rok 2011 - JANUÁR (pdf, 156 kB) | FEBRUÁR (pdf, 206 kB) | MAREC (pdf, 228 kB) | APRÍL (pdf, 177 kB) | MÁJ (pdf, 107 kB)