CRM

CRM

 

pdf  Koncepcia rozvoja CRM (pdf, 197 kB)  | 


Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna hodnota alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotky (jednotiek), použitej (použitých) na vyjadrenie hodnoty (hodnôt), ktoré charakterizujú túto vlastnosť.


Záruka
SMU garantuje deklarované hodnoty uvedené v certifikátoch CRM počas doby platnosti. V prípade oprávnených reklamácií nahradí dodaný CRM, alebo vráti zaplatenú cenu predmetného CRM pokiaľ bude nedostatok oznámený do 30 dní odo dňa obdržania CRM objednávateľom.

 

Dodacia doba CRM
CRM budú dodané objednávateľovi ihneď po uhradení faktúry ak nie je dohodnutý termín priamo v objednávke. Dodacia doba v prípade CRM pripravovaných na objednávku bude predmetom dohody.

 

Možnosti odberu CRM

 

 • osobne - oddelenie metrologických služieb po telefonickom dohovore
  Mgr. Eva Belicová
  belicova@smu.gov.sk  
  tel.: 02 602 94 521
  areál SMU, budova H
 • zásielkovou službou - SMU si účtuje k zásielke aj balné podľa platného cenníka SMU


UPOZORNENIE: CRM nie je možné zakúpiť bez objednávky a dohody termínu !

 

Aktuálna ponuka CRM


CRM pripravujú pracovníci pracovnej skupiny chémie v laboratóriách na zariadeniach primárnych etalónov fyzikálno-chemických veličín. Kompletnú ponuku nájdete v cenníku , alebo v našom katalógu
 

Anorganická analýza

 • Analýza potravín a poľnohospodárstvo
 • Fyzikálno-chemické veličiny
 • UV VIS spektrometria
 • Plynné zmesi
 • pH
 • Metalurgia
 • Kontrola kvality


Ostatné CRM (iní dodávatelia)

 • Slovenské CRM schválené Komisiou pre CRM
 • Zahraničné CRM uznané SMU