Kontakty

Kontakty

 

adresa:
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):
N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

pdfOrganizačná štruktúra SMU (pdf, 131 kB)

 

Ing. Maroš Kamenský, MBA
02/602 94 600
maros.kamensky@smu.gov.sk
 generálny riaditeľ (GR)
Mgr. Tomáš Just02/602 94 493
tomas.just@smu.gov.sk
námestník GR
 KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
 Právny útvar
 JUDr. Silvia Saksová02/602 94 400
 saksova@smu.gov.sk
 
Útvar personalistiky
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová02/602 94 501
dosedlova@smu.gov.sk
 
Útvar vnútornej kontroly
 kontrola@smu.gov.sk 

Oddelenie správy majetku a technickej prevádzky

Ing. Viliam Beňo02/602 94 640
beno@smu.gov.sk
vedúci oddelenia
Útvar verejného obstarávania
Ing. Viliam Beňo02/602 94 640
beno@smu.gov.sk
 
Útvar informatiky
Mgr. Peter Balko02/602 94 456
balko@smu.gov.sk
 
Oddelenie projektov, medzinárodných vzťahov
Mgr. Ivana Dolinská02/602 94 709
dolinska@smu.gov.sk
 
Útvar dopravy
 Bc. Michaela Mazúrová02/602 94 718 
autodoprava@smu.gov.sk
referent
ODBOR CERTIFIKÁCIE
 Ing. Viliam Mazúr 02/602 94 337
 mazur@smu.gov.sk
 riaditeľ
Oddelenie vzdelávania
RNDr. Eleonóra Palouová0902 220 721
palouova@smu.gov.sk
vzdelavanie@smu.gov.sk
organizačný garant odborných kurzov
Ing. Gabriela Stupková02/602 94 385
stupkova@smu.gov.sk
vzdelavanie@smu.gov.sk
zodpovednaosoba@smu.gov.sk
referent vzdelávania, zodpovedná osoba
 ODBOR METROLÓGIE
 Ing. Štefan Gašparík 02/602 94 203
 gasparik@smu.gov.sk
poverený riadením odboru
 Miriam Mattielighová 02/602 94 647
 mattielighova@smu.gov.sk
 sekretariát
 Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín
 Ing. Dušan Trochta 02/602 94 214
 trochta@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia 
 Ing. Andrej Javorník 02/602 94 257
 javornik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie prietoku a tlaku
 Ing. Miroslav Chytil 02/602 94 253
 chytil@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie chémie
 RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD. 02/602 94 191
 durisova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie elektriny
 Ing. Štefan Gašparík 02/602 94 235
 gasparik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie termometrie, fotometrie a rádiometrie
 Ing. Milan Ioan Maniur,
PhD.
 02/602 94 247
 maniur@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie skúšobného laboratória
 Ing. Juraj Slučiak 02/602 94 382
 sluciak@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
ODBOR EKONOMIKY
 Ing. Andrej Kriváň, PhD.  02/602 94 206
 krivan@smu.gov.sk
 riaditeľ
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Mgr. Zdenka Urdovičová02/602 94 496
urdovicova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
Mária Šoóšová02/602 94 499
 soosova@smu.gov.sk
 referent
Útvar fakturácie a administrácie objednávok
Darina Novotová02/602 94  524
novotova@smu.gov.sk
 
Útvar platobného styku a cestovných príkazov
Ing. Jana Lešková02/602 94 201
leskova@smu.gov.sk
 
Útvar mzdový
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová02/602 94 501
dosedlova@smu.gov.sk
 
Oddelenie služieb a obchodných činností
 Ing. Monika Tekulová02/602 94 412, 0940 608 539
tekulova@smu.gov.sk
objednavky@smu.gov.sk
vedúca oddelenia
 Ing. Michal Kollár   02/602 94 199
 kollar@smu.gov.sk
 cenoveponuky@smu.gov.sk
 referent pre cenové ponuky
 Ing. Peter Lučkanič 02/602 94 413, 0908 947 261
luckanic@smu.gov.sk
referent pre cenové ponuky
 Mgr. Eva Belicová02/602 94 521
belicova@smu.gov.sk
crm@smu.gov.sk
referent pre objednávky CRM
 Johana Vašeková02/602 94 411
vasekova@smu.gov.sk
referent
Roman Gašpar02/602 94 517, 0948 933 023
gaspar@smu.gov.sk
referent preberania a odovzdávania meradiel