Kontakty

Kontakty

 

adresa:
Karloveská 63,

842 55 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):
N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

Ak chcete kontaktovať generálne riaditeľstvo a laboratóriá Slovenského metrologického ústavu pomôže vám nasledujúci zoznam kontaktných pracovísk po kliknutí na daný odkaz.

 

pdfOrganizačná štruktúra SMU (pdf, 29,9 kB)

 

 Mgr. Roman Kováč 02/60294 600  generálny riaditeľ
 Ing. Dušan Butaš 02/60294 493
 butas@smu.gov.sk
 námestník generálneho
 riaditeľa
 Kancelária Generálneho riaditeľa
 Marcela Kuruczová 02/60294 204
 kuruczova@smu.gov.sk
 výkonná asistentka GR
 kancelária GR
 Mária Nagyová 02/60294 600
 nagyova@smu.gov.sk
 sekretariát GR
 Ing. Renáta Valčáková 02/60294 501
 valcakova@smu.gov.sk
 personálna a mzdová agenda
 RNDr. Eleonóra Palouová 0902 220 721
 palouova@smu.gov.sk
 organizačný garant pre
 odborné kurzy
 Ing. Gabriela Stupková 02/60294 385
 stupkova@smu.gov.sk
 referent, zodpovedná osoba
 Ing. Roland Vitko 02/60294 718
 vitko@smu.gov.sk
 vnútorná kontrola a audit
 Právny útvar
 JUDr. Kristína Cidylová 02/60294 640
 cidylova@smu.gov.sk
 
 Útvar verejného obstarávania
 Ing. Viliam Beňo 02/60294 640
 beno@smu.gov.sk
 
 Útvar informatiky
 Mgr. Peter Balko 02/60294 456
 balko@smu.gov.sk
 
 Odbor certifikácie a výkonu štátnej správy
 Ing. Emanuel Godál 02/60294 380
 godal@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Jarmila Hablovičová 02/ 60294 440
 hablovicova@smu.gov.sk
 referent
 Ing. Kamila Vitkovičová 02/ 60294 298
 vitkovicova@smu.gov.sk
 manažérka kvality
 Odbor ekonomiky
 Ing. Andrej Kriváň, PhD.  02/60294 206
 krivan@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Mária Šoóšová 02/60294 499
 soosova@smu.gov.sk
 referent
 Oddelenie účtovníctva
 Mgr. Zdenka Urdovičová 02/60294 496
 urdovicova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie správy majetku
 Ing. Michal Kavecký 02/60294 533
 kavecky@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia správy majetku
 Oddelenie metrologických služieb
 Ing. Martin Petro 02/60294 285
 petro@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Ing. Vladimír Mikulec    02/60294 199
 mikulec@smu.gov.sk
 cenoveponuky@smu.gov.sk
 cenové ponuky na MS a CRM
 Ing. Monika Tekulová 02/60294 412
 tekulova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 objednávky MS
 Mgr. Eva Belicová 02/60294 521
 belicova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 objednávky CRM, preberanie a
odovzdávanie meradiel, certifikáty - H220
 Johana Vašeková 02/60294 411
 vasekova@smu.gov.sk
 preberanie a odovzdávanie 
 meradiel - H220
 Preberanie a odovzdávanie
 zákazníckych meradiel
 0948 933 023Denne od 9:00 do 14:00
 Oddelenie projektov a medzinárodných vzťahov
 Mgr. Ivana Dolinská 02/60294 709
 dolinska@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Odbor metrológie
 Ing. Tomáš Peták, PhD. 02/60294 203
 petak@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Miriam Mattielighová 02/602 94 647
 mattielighova@smu.gov.sk
 sekretariát
 Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín
 Ing. Dušan Trochta 02/602 94 216
 trochta@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia 
 RNDr. Jarmila Slučiak, PhD. 02/602 94 665
 jarmila.sluciak@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie prietoku a tlaku
 Ing. Miroslav Chytil 02/602 94 253
 chytil@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie chémie
 RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD. 02/602 94 191
 durisova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie elektriny
 Ing. Štefan Gašparík 02/602 94 235
 gasparik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie teploty
 Ing. Milan Ioan Maniur, PhD. 02/602 94 247
 maniur@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie skúšobného laboratória
 Ing. Štefan Makovník 02/602 94 337
 makovnik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia