SMÚ >> Pracovné ponuky

Pracovné ponukyPozície:

 
______________________________________________________________________________________
 

Technický pracovník - brigádnik


Slovenský metrologický ústav hľadá  technického pracovníka – brigádnika  na Oddelenie služieb a obchodných činností  Slovenského metrologického ústavu.
 
Pozícia:

Technický pracovník - brigádnik
 
Náplň práce:
 
 • Spolupráca na oddelení zákazníckeho servisu
 • Preberanie meradiel od zákazníka a práca s meradlami
 • Manipulácia niekedy aj s ťažšími predmetmi (15-20 kg)
 • Organizácia skladu meradiel prijatých od zákazníkov a pripravených na odovzdanie zákazníkom
 • Administratívna a fyzická podpora pracovníkom oddelenia služieb pri zabezpečovaní všetkých činností súvisiacich s vybavovaním požiadaviek zákazníkov
 • Vkladanie dát do interných informačných systémov
 
Práca je ideálna pre študentov STU so záujmom o metrológiu – vzhľadom na ďalší možný profesný rast (nie je nutnou podmienkou)
 
Požiadavky:
 
 • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – prednostne  STU
 • Znalosti:
  • Excel, Word, Office, internet – pokročilý
 • Ostatné požiadavky:
  • Zdravotná a fyzická spôsobilosť
  • Bezúhonnosť        
  • Flexibilita
  • Samostatnosť a zodpovednosť
 
Ponúkame:

Zaujímavá odborná práca, výborný kolektív, možný ďalší kariérny rast
 
Iné:

Prax nie je podmienkou.
 
Mzdové podmienky:

Hrubá mzda 5 – 7 Eur/hodinu podľa skúseností a možnosti spolupráce
 
Kontaktná osoba:  Ing. Renáta Valčáková
Tel.: 02/60294501
Zasielanie životopisov na:  valcakova@smu.gov.sk

______________________________________________________________________________________
 

Výskumný a vývojový pracovník


Slovenský metrologický ústav hľadá  kolegu alebo kolegyňu na Oddelenie termometrie, fotometrie a rádiometrie Slovenského metrologického ústavu.
 
Pozícia:

Výskumný a vývojový pracovník
 
Náplň práce:

Rozvojom a uchovávanie národného etalónu v oblasti fotometrie a rádiometrie, výkon metrologických služieb v danej oblasti (kalibráciu a overenie luxmetrov, jasomerov, kolorimetrických kabín, spektrorádiometrov, svetelných zdrojov, etalónov lesku, optickej hustoty filtrov, kalibráciu optických filtrov pre chromatografiu, kalibrácie detektorov a meračov útlmu výkonu v telekomunikáciách v IR oblasti. atd. Výkon meraní pri etalonáži v oblasti fotometrie a rádiometrie.
 
Požiadavky:
 • Vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3 stupeň, technický smer – prednostne EF STU, PF UK, SjF STU,
 • Zameranie – fyzika tuhých látok, optika, automatizácia, metrológia výhodou,
 • Znalosti:
  • Angličtina pokročilý,
  • Ruština výhodou,
  • Excel, Word, PowerPoint – pokročilý,
  • Štatistické vyhodnotenie meraní,
  • MathCad, VEE – výhodou,
  • ISO 9001, 17025 – výhodou.
 • Zručnosti:
  • vodičský preukaz B,
  • komunikácia so zákazníkmi,
  • prezentácia,
  • flexibilita,
  • samostatnosť.
 
Ponúkame:

Zaujímavá odborná práca, kĺzavá pracovná doba, výborný kolektív, kariérny rast.
 
Iné:

Prax nie je podmienkou.
 
Mzdové podmienky:

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Valčáková
Tel.: 02/60294501
Zasielanie životopisov na:valcakova@smu.gov.sk

______________________________________________________________________________________Výskumný a vývojový pracovník


Slovenský metrologický ústav hľadá absolventa VŠ technického smeru na pozíciu vedecko výskumného pracovníka do laboratória prietoku a tlaku so vzťahom k meraniu a schopnosťou dohovoriť sa v AJ.
 
Pozícia:

Výskumný a vývojový pracovník.
 
Náplň práce:

Výkon metrologických služieb v oblasti prietoku a tlaku (hlavne kalibrácia a overovanie meradiel prietoku plynov)
Výkon meraní pri etalonáži v oblasti prietoku v plynnom a kvapalnom médiu.
Podieľanie sa na prácach spojených so systémom kvality.
Činnosť v národných a medzinárodných metrologických organizáciách.
Lektorská činnosť vo vzdelávacom stredisku SMÚ.
 
Zamestnanecké výhody, benefity:

Zaujímavá odborná práca na národných etalónoch.
Možnosť zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce.
Systém zamestnaneckých benefitov.
Pružný pracovný čas.
Dovolenka nad stanovený rámec zákona (5 dní).
Bezplatné jazykové kurzy.
Možnosť doktorandského štúdia.
Profesionálny rast.
 
Požiadavky:
 • Vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3 stupeň, technický smer.
 • Znalosti:
  • Angličtina
  • Excel, Word, PowerPoint,
  • VEE, Labview, Autocad – výhodou
 • Zručnosti:
  • vodičský preukaz B,
  • komunikácia so zákazníkmi,
  • prezentácia,
  • flexibilita,
  • samostatnosť.
 
Náplň:

Realizácia meraní, výkon metrologických služieb, údržba a rozvoj etalónov.
 
Iné:

Vhodné aj pre absolventa
 
Mzdové podmienky:

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Kontakt:

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Valčáková
Tel.: 02/60294501
Zasielanie životopisov na: valcakova@smu.gov.sk