SMÚ >> Verejné obstarávanie >> VO - Archív

Verejné obstarávanie - Archív

 

AKTUÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY


-

 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY


-

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

September 2016

 

  • xls Výzva na predkladanie ponúk - Revízia systému výmeny žiaričov v neutrónovej ožarovni (pdf, 90 kB, 14.09.2016*)

 

August 2016

 

  • xls Výzva na predkladanie ponúk - Projekt rozšírenia meracieho rozsahu etalónu prietoku a pretečeného objemu vody (pdf, 95 kB)
  • xls Výzva na predkladanie ponúk - Servis flotily vozidiel SMU vrátane špeciálnych (pdf, 100 kB)

 

Jún 2016

 


August 2013

 

 

September 2013

 

 

Október 2013

 

 

November 2013

 


December 2013

 


Január 2014

 


Február 2014
 


Marec 2014
 


Apríl 2014
 

 

Máj 2014
 


Jún 2014
 


Júl 2014
 


September 2014
  


Október 2014
  


November 2014
  


December2014
  

Január 2015
  

 

Február 2015
  

 

 

Marec 2015
  

 

*) Dátum zverejnenia