SMÚ >> Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

Slovenský metrologický ústav je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon").
 

 

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

-

 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

-

 

Zákazky s nízkou hodnotou

pdf Výzva na predkladanie ponúk  - servis vozidiel (pdf, 584 kB, 18.04.2018)

xls Výzva na predkladanie ponúk - Konštrukcia radónovej komory (pdf, 123 kB, 02.11.2016*)

xls Výzva na predkladanie ponúk - Poistenie majetku (pdf, 91 kB, 02.11.2016*)

xls Výzva na predkladanie ponúk - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (pdf, 89 kB, 02.11.2016*)

 

*) Dátum zverejnenia