Rokovanie - 25.11.2022

Rokovanie vedeckej rady SMU - 25. november 2022

Dátum rokovania (per rollam hlasovanie VR SMÚ)
 
25. november 2022

Prítomní

13 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny

Program rokovania

1.Otvorenie zasadnutia VR
2.Informácia osúčasnom stave národných etalónov
3.Personálnezabezpečenie národných etalónov ametrologických služieb
4.Informácia ostave EVI adoktorandskom štúdiu
5.Správa ostave riešenia projektov
6.Trendy vmetrológii
7.Diskusia


Dokumenty na stiahnutie