SMÚ >> Vedecká rada >> Rokovanie - 16.12.2010

Rokovanie vedeckej rady SMU - 16. december 2010

 

Dátum rokovania
 
16. decembra 2010

Prítomní

24 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny (strana 1 - jpg, 934 kB), (strana 2 - jpg, 912 kB).

Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

  1. Predstavenie nových členov Vedeckej rady SMU
  2. Previerka národných etalónov:
  3. Zmena zodpovednej osoby NE 023/99 Národný etalón zloženia vybraných zmesí plynov
  4. Informácia o ostatných výzvach EMRP a úspešnosti SMU v nich
  5. Spolupráca SMU s akademickou sférou, informácie o doktorandskom štúdiu
  6. Informácia o kontrakte medzi ÚNMS SR a SMU na rok 2011
  7. Rôzne

Diskusia

Dokumenty na stiahnutie