SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> OE 033

OE 033 Referenčný etalón vysokofrekvenčného výkonu


Vysokofrekvenčný (vf.) výkon ako nepriamo merateľná veličina je nadviazaný na jednosmerné veličiny využitím princípu substitúcie účinkov vf. výkonu účinkami jednosmerného prúdu na vhodnom prvku. Etalón vf. výkonu umožňuje určenie substitúcie a tým tvorí základ metrologického zabezpečenia. Vysokofrekvenčný výkon je dominujúcou veličinou vo frekvenčnom pásme od 10 MHz do 300 GHz a je základom pre kalibráciu mnohých druhov meradiel používaných v praxi.

 

Obr. Časť zostavy etalónu vysokofrekvenčného výkonu

 

Dôvody, prečo sa meria v oblasti nad 10 MHz vf. výkon sú také, že metódy na meranie vf. výkonu majú v tejto oblasti menšiu neistotu a že vf. napätie závisí od charakteristík prenosového média (koaxiálny kábel: impedancia, permeabilita,..). NE vf. výkonu tvoria 3 ks termistorových hlavíc, 2 ks diódových hlavíc, 4 ks meradiel výkonu, kalibrátor, nanovoltmeter, vf. generátor, delič výkonu, 4ks smerových odbočníc. Etalón sa používa pre 50 Ω koaxiálne vedenia s N – konektorom. Ďalej k etalónu patria vyhodnocovacie a pomocné zariadenia na prenos jednotky smerom na nižšie rády v rôznych frekvenčných pásmach a rôznych úrovniach výkonu.

 

Potvrdenie deklarovaných metrologických parametrov etalónu je zvyčajne realizované medzinárodnými porovnávacími meraniami, ktorých sa SMU v minulosti zúčastnilo. Výsledky posledného porovnania (EM.RF-K8.CL) boli uzavreté v roku 2006.