SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 020A/99

NE 020A/99 Národný etalón teploty v intervale teplôt od -38,8344 °C do 961,78 °C


Etalón teploty realizuje základnú jednotku sústavy SI – kelvin. Národný etalón teploty realizuje teplotnú stupnicu v súlade s medzinárodným dokumentom ITS-90. Teplotná stupnica v súlade s týmto dokumentom sa definuje pomocou etalónových platinových odporových snímačov teploty kalibrovaných v predpísaných definičných pevných bodoch a zodpovedajúcich interpolačných vzťahov.

 

Obr. Primárne definičné pevné body a etalónové odporové snímače teploty.