SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 016/98

NE 016/98 Národný etalón neutrónov

 

Národný etalón neutrónov je tvorený:

 

  • ožarovacími zariadeniami, pomocou ktorých sa vytvárajú neutrónové polia, potrebné na prenos jednotky na etalóny nižších rádov a pracovné meradlá. Sú tvorené neutrónovým zostavou rádionuklidových zdrojov neutrónov na báze 241AmBe, 252Cf a 239PuBe
  • meracími a vyhodnocovacími zariadeniami, ktoré pozostávajú z mnohokanálového analyzátora firmy Canberra, z polyetylénových sfér, z proporcionálneho 3He detektora (Bonnerov spektrometer) a z vyhodnocovacieho softwaru medzinárodne odporúčaného
  • pomocnými zariadeniami, ako neutrónový ožarovač, meracia lavica, pracovná plošina, tieniaci kužeľ a mnohé ďalšie zariadenia

 

Základné metrologické vlastnosti:

 

Veličina

Označenie

Rozsah

Kombinovaná štandardná neistota [%]

Príkon priestorového dávkového ekvivalentu

H˙n

5,5E-06 Svh-1 až 2,9E-04 Svh-1

5,3

Príkon osobného dávkového ekvivalentu

H˙pn

5,8E-06 Svh-1 až 3,0E-04 Svh-1

5,3

Rýchlosť fluencie

ψ*

3,7 cm-2s-1 až 190 cm-2s-1

4,6

 

Obr