SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 015/98

NE 015/98 Národný etalón dozimetrických veličín rtg. žiarenia

 

Zostava národného etalónu rtg. žiarenia:

 

  • Rtg. ožarovač, typ MG324 Philips s rtg. lampou Philips typ MCN 321
  • 3 sady kolimačných clôn
  • sady energetických filtrov Goodfellow pre produkciu zväzkov rtg. žiarenia vybraných kvalít pre úzke spektrá podľa ISO 4037
  • sada filtrov Gammex typ RMI 115A na stanovenie polhrúbok
  • transmisná monitorovacia komora PTW typ 786
  • sada vzduchu ekvivalentných ionizačných komôr EXRADIN A4-97, ND 1000 a ND 1001
  • talónové meradlá ionizačného prúdu: dva elektrometre KEITHLEY 6517A
  • ISO PMMA a vodné fantómy.Produkcia rádiodiagnostických kvalít rtg. zväzkov je zabezpečená rtg. zostavou CREOS typ XHF-30 s rtg. hlavicou EMERALD 125 typ RAD 8, kolimátorom CHIRANA a ožarovacím stolom TABLIX
  • etalónové meradlá kermy vo vzduchu a jej príkonu – multimeter NOMEX typ 7722 s ionizačnými komorami typ 77334, 77335, 77336, neinvazívnymi VN detektormi typ 77231 a 77232 a ďalším príslušenstvom
  • kalibrovaný vysokonapäťový delič PMI Model 2000, kalibrovaný digitálny multimeter FLUKE typ 8845A a merací softwaru v súlade s požiadavkami EN 61676

 

Základné metrologické vlastnosti etalónu:

 

Veličina

Označenie

Rozsah

Kombinovaná štandardná neistota [%]

Kerma fotónov vo vzduchu

Ka

5.10-6Gy ÷ 2.10-2 Gy

1,4

Príkon kermy fotónov vo vzduchu

K˙a

5.10-5Gy·h-1 ÷ 2.10-2 Gy·h-1

1,4

Priestorový dávkový ekvivalent

H*

5.10-6 Sv ÷ 5.10-3 Sv

2,5

Príkon priestorového dávkového ekvivalentu

H˙*

5.10-5 Sv·h-1÷ 5.10-3 Sv·h-1

2,5

Osobný dávkový ekvivalent

H˙p(d)

5.10-6 Sv ÷ 5.10-3 Sv

2,5

Príkon osobného dávkového ekvivalentu

Hp(d)

5.10-5 Sv·h-1÷ 5.10-3 Sv·h-1

2,5

 

Obr

 

 

Obr