SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 011/98

NE 011/98 Národný etalón jednosmerného napätia


Národným etalónom je realizovaná jednotka volt. Spolu s jednotkou elektrického odporu ohm definujú v praxi základnú jednotku sústavy SI pre elektrický prúd ampér. Národný etalón elektrického napätia je teda základom celej metrológie ostatných odvodených jednotiek elektrických veličín. Elektrické napätie je výstupnou veličinou väčšiny moderných meracích prístrojov zo všetkých oblastí metrológie, čím je daný veľký význam etalónu pre národné hospodárstvo.

Národný etalón pozostáva z dvoch častí – z etalónu jednotky a z etalónu stupnice napätia. Jednotka jednosmerného napätia je realizovaná na báze Josephsonovho javu na nominálnej hodnote 10 V a stupnica je rozšírená pomocou odporového deliča v rozsahu od 10 mV do 1 000 V za účelom zabezpečenia prenosu jednotky v rámci poskytovania metrologických služieb s celoštátnou pôsobnosťou na akceptovateľnej úrovni. Etalón jednotky je primárnym etalónom na špičkovej svetovej úrovni, čo bolo potvrdené priamym porovnaním s BIPM.

 

Obr. Národný etalón jednosmerného napätia

 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia

 

etalón tvoria:           

 • Gunnova dióda GMI – 12 – 5 CM,
 • MILITECH 389
 • čítač frekvencie EIP 578B,
 • napájací zdroj RMC JBS 106,
 • osciloskop Tektronix 2225,
 • voltmeter HP 3458A,
 • osobný počítač,
 • Dewarova nádoba s kryogénnym závesom RMC HÉLIUM UN 1963, CRYOFAB,
 • INC.,CMSH-100,
 • zdvíhacie zariadenie Dewarovej nádoby,
 • referenčný etalón Datron 4910,
 • referenčný etalón Fluke 732B,
 • referenčný delič Fluke 752A,