SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 008/97

NE 008/97 Národný etalón hustoty kvapalín a tuhých telies


Prenos jednotky hustoty je realizovaný metódou hydrostatického váženia z kremíkových guľôčok na kvapaliny alebo pevné telesá. Za referenčnú hodnotu jednotky hustoty (používanej pre kalibráciu hustôt referenčných kvapalín) sa považuje hodnota hustoty etalónov na báze pevných telies, predovšetkým Si guľôčok 500 g a 1000 g.

 

Pri kalibrácii objemov závaží sa za referenčnú hodnotu jednotky hustoty používa tabuľková hodnota hustoty redestilovanej vody určená pri definovaných podmienkach (pri teplote vody 20oC a tlaku vzduchu 101,325 kPa dosahuje hustota redestilovanej vody hodnotu 998,2067 kg/m3).

 

V súčasných podmienkach laboratória hmotnosti a hustoty sa etalón hustoty používa v rozsahu:

  • kvapaliny: hustota od 600 kg/m3 až 2000 kg/m3 , teplotný rozsah (5 – 40) oC
  • tuhé telesá: hustota od 1000 kg/m3 do 21500 kg/m3,teplotný rozsah (15 – 30) oC