SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 005/97

NE 005/97 Národný etalón žiarivého toku a intenzity ožarovania


Etalón realizuje jednotku výkonu(W) prislúchajúcu energii optického žiarenia v spektrálnom obore 280 nm až 12500 nm. Jednotka je základom pre realizáciu jednotky svietivosti a jednotky teploty pre teploty väčšie ako 1064°C. Okrem toho je základom pre kalibráciu optických rádiometrov používaných v oblasti optických telekomunikácií, zdravotníctva, strojárstva. Realizuje sa na báze tzv. trap detektorov so známou kvantovou účinnosťou pre prevod množstva elektrického náboja na počet fotónov so známou vlnovou dĺžkou a na základe komparácie ohrevu elektrickým prúdom a optickým žiarením.

 

Obr. ROZKLAD SVETLA NA MRIEŽKE MONOCHROMÁTORA