SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 004/97

NE 004/97 Národný etalón času a frekvencie

Základná jednotka času sekunda a jej duálna veličina frekvencia je v súčasnosti definovaná a uchovávaná vo svete s najvyššou presnosťou niekoľkými primárnymi céziovými etalónmi s dlhou trubicou laboratórneho typu a veľkou skupinou priemyselných (komerčných)  atómových hodín. Dlhodobá stabilita etalónovej hodnoty jednotky a stupnice resp. frekvencie týchto komerčných typov je lepšia ako 10-12 čím je zabezpečená metrológia času a frekvencie na najvyššej úrovni pre všetky požadované odbory spoločnosti. Týka sa to hlavne najmodernejších telekomunikačných technológii, niektorých meraní z oblasti špeciálnej techniky (vojenské technológie) a nadviazané zariadenia pre výskum.

 

Obr. Celkový pohľad na zostavu NE času a frekvencie v SMU

 

Funkcia a dokonalosť zabezpečenia metrológie času a frekvencie v každom štáte, vlastniacom atómové hodiny, je daná hlavne organizáciou časovej sekcie v BIPM Paríž.

 

Z tohto poznatku plynie, že účasť na porovnávacích meraniach, ktoré sa vykonávajú nepretržite, kontinuálne, dáva záruku, že metrológia času a frekvencie v danom štáte bude stále na špičkovej svetovej úrovni. Tak tomu je v súčasnom čase i v SR, pretože výsledky porovnávacích meraní, trvalá účasť na tvorbe svetového času v BIPM, sú dokladované aj pre etalón času a frekvencie SMU, ktorý nepretržite generuje časovú stupnicu označenú (v BIPM) UTC(SMU).

 

Národný etalón času a frekvencie NE č. 004/97 je zariadenie HP 5071A, zakúpené ako  hotový výrobok, takže sa dá konštatovať, že spolu s vytvorenými podmienkami uloženia v špeciálnom laboratóriu SMU je technická realizácia NE ukončená a sú vytvorené požadované podmienky na činnosť tohto NE.

 

Pre akceptovateľnosť  etalónovej hodnoty bol vytvorený systém pre kontinuálne porovnávacie meranie s BIPM cez satelitný systém GPS a Glonass na báze GPS/Glonass  prijímača TTS-3 a obojsmerného transferu  nameraných a výsledných hodnôt  cez internetovú sieť.

 

Porovnávacie merania  sa vykonávajú denne (kontinuálne), výsledky merania sa zasielajú do BIPM v týždenných intervaloch. Preukázanie hodnôt národného etalónu je uvedené v Circular-T z BIPM  pre päťdňový vyhodnocovací interval v mesačných správach, 5 až 6 výsledkov za mesiac.