Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 21. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023.

Ak ste spoločensky zodpovednou organizáciou alebo je Vašou prioritou trvalé zlepšovanie vo Vašej organizácii, zapojte sa do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

Záväznú prihlášku do súťaže môžete zaslať na ÚNMS SR do 31. marca 2023. V prípade záujmu o poskytnutie informácií kontaktujte nás na kvalita@normoff.gov.sk, prípadne telefonicky na číslach 02/20 907 253 alebo 02/20 907 252.
Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete na webovom sídle ÚNMS SR v časti Kvalita.