SMÚ >> Národné etalóny >> CMC tabuľky

Kalibračné a meracie schopnosti (CMC)


Kalibračné a meracie schopnosti (angl. Calibration and Measurement Capabilities - CMCs) poskytujú údaje o rozsahoch a neistotách metrologických služieb, ktoré vykonávajú národné metrologické ústavy. Definícia hovorí, že:

CMC je kalibračná a meracia schopnosť, ku ktorej má za normálnych okolností prístup zákazník:
 

  1. tak, ako je publikovaná v databáze kľúčových porovnaní BIPM (angl. KCDB), tvoriacej súčasť Dohody CIPM o vzájomnom uznávaní (angl. CIPM MRA), alebo
  2. tak, ako ju opisuje rozsah akreditácie laboratória, garantovaný signatárom dohody ILAC.


K CMC sa vzťahujú tieto vlastnosti: 

  • voľný prístup k CMC pomocou databázy KCDB,
  • kalibrácie sa zakladajú na referenčných materiáloch,
  • garantovaná nadväznosť k SI,
  • preskúmané neistoty merania,
  • uznávané akreditátormi.


Štruktúra CMC dáva každému zákazníkovi možnosť vybrať si poskytovateľa metrologických služieb na najvyššej úrovni, ktorý bol preverený medzinárodnými odborníkmi.

Podobne ako ostatné národné metrologické ústavy, aj SMÚ sa snaží o uznanie svojich služieb medzinárodnými autoritami. Preto je SMÚ hrdý na fakt, že takmer 400 jeho metrologických služieb sa nachádza medzi CMC v databáze KCDB.

Počet CMC z SMÚ podľa oblasti metrológie

 

 Oblasť metrológie   Počet
 záznamov 
 Podrobnosti 
 Chémia, vysoko čisté chemikálie 7 (pdf, 53 kB)
 Chémia, elektrolytická vodivosť 2 (pdf, 54 kB)
 Chémia, látkové množstvo, pH
 5
 (pdf, 54 kB)
 Chémia, látkové množstvo, plyny
 38
 (pdf, 15 kB)
 Chémia, látkové množstvo,
 anorganické roztoky
 33
 (pdf, 18 kB)
 Elektrina a magnetizmus
 41 (Matrices 13)
 (pdf, 56 kB)
 Ionizujúce žiarenie
 76
 (pdf, 43 kB)
 Dĺžka
 23
 (pdf, 29 kB)
 Hmotnosť a príbuzné veličiny
 47
 (pdf, 81 kB)
 Fotometria a rádiometria
 11
 (pdf, 16 kB)
 Termometria
 82
 (pdf, 36 kB)
 Čas a frekvencia
 16
 (pdf, 50 kB)
 Spolu
381
 


Poznámka: Zoznam záznamov CMC bol získaný 22. februára 2016 z databázy KCDB.