CE značenie

Je hlavným ukazovateľom toho, že nejaký výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ a umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu. >> viac

Národné etalóny

Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín >> viac

 

Úspešná re-evaluácia SMU na TC-Q Euramet

V dňoch 13.-14.4. 2016 sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) uskutočnilo 11. zasadnutie  TC-Q Euramet  >> viac

Ocenení pracovníci SMÚ

Ocenenie pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody >> viac

Bootstrap Slider
Spojte sa s nami

Metrologické a ďalšie služby, ktoré poskytuje SMÚ, sú realizované s nadväznosťou na etalóny najvyššej metrologickej úrovne v SR.

   
   +421 2 602 94 412
   
   info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preberanie a odovzdávanie meradiel
 
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:00