Metrologické služby

Metrologické služby


Metrologické a ďalšie služby, ktoré poskytuje SMÚ, majú kvalitu potvrdenú viacerými certifikátmi.

 

Ponuka

 

Kalibrácia a overovanie meradiel

  • V nadväznosti na zabezpečenie prenosu veličín v oblastiach merania, ktoré sú predmetom činnosti SMU, vykonávajú laboratóriá kalibráciu a overovanie meradiel, kalibráciu pracovných etalónov a meradiel najvyššej metrologickej úrovne vyjadrenú neistotou kalibrácie meradla, resp. triedou presnosti, ktorú nevykonávajú akreditované kalibračné laboratóriá v SR.

Certifikované referenčné materiály

Činnosti vyplývajúce zo Zákona o metrológii

Vzdelávanie v oblasti metrológie

 


Pozri aj: Vybrané metrologické služby - výstupy z meraní (Záznamy, protokoly, certifikáty)


 

Pokyny pre zákazníkov


Odovzdávanie a preberanie meradiel: nájdete nás v areali SMU v budove H

 

Mapa arealu SMU

Platby

 

 Prevodným príkazom:   Štátna pokladnica
 Číslo účtu IBAN:  SK63 8180 0000 0070 0006 8840 
 SWIFT kód:  SPSRSKBA
 V hotovosti:  referát metrologických služieb 

 

 Pokladničné hodiny:  08:30 - 14:00 h
 Objedňajšia prestávka:   12:00 - 12:30 h 


Identifikačné údaje


Slovenský metrologický ústav (SMÚ)

Karloveská 63

842 55 Bratislava 4

 

IČO: 30810701

DIČ: 2020908230

IČ DPH: SK2020908230

 

pdf Všeobecné obchodné podmienky platné pre poskytovanie metrologických služieb (pdf, 97 kB)

 

Slovenský metrologický ústav je platiteľom DPH iba pre prenájom priestorov a majetku v správe SMÚ a služby s tým spojené!


Dotazník hodnotenia spokojnosti zákazníkov

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nami poskytované služby prostredníctvom vyplnenia tohto pdf dotazníku (pdf, 60 kB) alebo ONLINE dotazníku

Kontakt
 

Ing. Eva Belicová
belicova@smu.gov.sk
Tel.: 02 602 94 521

Fax: 02 602 94 323

Adriana Benčaťová
bencatova@smu.gov.sk
Tel.: 02 602 94 412