Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu  Obsah    Termín  Prihláška 
 Montáž plynomerov
Ikonka pdf
 
  04. - 05.04.2017
 
Ikonka word
 Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Meranie hmotnosti
Ikonka pdf
 12. - 13.09.2017
 14. - 15.03.2017
Ikonka word
 Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  14. - 16.03.2017 Ikonka word
 Výklad normy ISO/IEC 17020:2012 a MSA-/02
 „Smernica na aplikáciu ISO/IEC 17020:2012“
Ikonka pdf  20.03.2017 Ikonka word

 Nové požiadavky normy  ISO 9001:2015 a jej aplikácia
 v praxi

Ikonka pdf  21.03.2017 Ikonka word
 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti
 certifikačných orgánov
Ikonka pdf  28.03.2017 Ikonka word
 Spotrebiteľské balenie výrobkov Ikonka pdf  
 04.04.2017
 
Ikonka word
 Skúšanie váh pre opravárov Ikonka pdf  
 04.04.2017
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody
Ikonka pdf
 
 04. - 05.04.2017
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla
Ikonka pdf
 
 04. - 06.04.2017
 16. - 18.05.2017
 
Ikonka word
 Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle
 normy ISO 9001:2015
Ikonka pdf  10. - 12.04.2017 Ikonka word
 Školenie pre overovačov  záznamových zariadení v 
 cestnej doprave
Ikonka pdf  03. - 04.05.2017 Ikonka word
 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon
 overenia luxmetrov
Ikonka pdf  04.05.2017 Ikonka word
 Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a 
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  10. - 12.05.2017 Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody
Ikonka pdf
 
 16. - 17.05.2017
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla
Ikonka pdf
 
 16. - 18.05.2017
 
Ikonka word
 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu
 technických kvapalín
Ikonka pdf
 16. - 17.05.2017
Ikonka word
 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo
 firme – pre firemných metrológov
Ikonka pdf
 23. -  25.05.2017
Ikonka word
 Neistoty  - základný kurz 
Ikonka pdf
 
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Neistoty  (veličina: tlak)  Ikonka pdf
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Neistoty  (veličina: teplota)  Ikonka pdf
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul 1: Priamo
 ukazujúce tlakomery, 
Ikonka pdf  06. - 08.06.2017
 14. - 16.06.2017
Ikonka word
 Metrológia geometrických veličín, modul: 
 Dĺžka – akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  06. - 07.06.2017 Ikonka word
 Metrológia geometrických veličín, modul: Uhol – 
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  06. - 08.06.2017 Ikonka word
Správna výrobná prax
Ikonka pdf
 
 17.10.2017
 
 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2017 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant
Vzdelávacie stredisko SMÚ
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4