Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu  Obsah    Termín  Prihláška 
 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR , modul:  Prevodníky tlaku
Ikonka pdf
 
 23.-25.01.2018
 
Ikonka doc

 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR

Ikonka pdf
 24.-25.01.2018
Ikonka doc

 Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel

Ikonka pdf  06.-07.02.2018
Ikonka doc

 Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia pre
 montáž záznamových zariadení v cestnej doprave

Ikonka pdf
 06. 02. 2018
Ikonka doc

 Montáž elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu

Ikonka pdf
 06.-07.02.2018
 presun na
 20.-21.02.2018
Ikonka doc

 Montáž meračov pretečeného množstva vody

Ikonka pdf
 06.-07.02.2018
 presun na
 20.-21.02.2018
Ikonka doc

 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla

Ikonka pdf
 06.-08.02.2018
 presun na
 20.-22.02.2018
Ikonka doc

 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie
 vo firme – pre firemných metrológov 

Ikonka pdf
 07.-09.02.2018
Ikonka doc

 Školenie pre overovačov  záznamových zariadení v cestnej
 doprave - metrologická legislatíva

Ikonka pdf
 06.02.2018
Ikonka doc

 Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný
 kurz MŠ SR,  Modul: Termoelektrické snímače teploty

Ikonka pdf
 13.-14.02.2018
Ikonka doc

 Výklad normy ISO/IEC 17025

Ikonka pdf
 
 06.03.2018
 
Ikonka doc

 Výklad normy ISO/IEC 17025

Ikonka pdf
 
 Marec 2018
 
 

 Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Kalibrácia váh

Ikonka pdf
 06.-07.03.2018
Ikonka doc

 Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia –
 akreditovaný kurz MŠ SR

Ikonka pdf
 13.-15.03.2018
Ikonka doc

 Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a
 manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025

   20.03.2018  

 Porovnávacie merania

   21.03.2018  
 Spotrebiteľské balenie výrobkov
Ikonka pdf

 04.04.2018
 
Ikonka doc
 Skúšanie váh pre opravárov
Ikonka pdf
 
 04.04.2018
 
Ikonka doc

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2018 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacích služieb (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant
Vzdelávacie stredisko SMÚ
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4