Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 

Dokumenty podľa oblastí:

 

Všeobecné dokumenty

 

pdf  Zriaďovacia listina Slovenského metrologického ústavu (pdf, 40 kB)

 

Metrologické služby

 

pdf  Všeobecné obchodné podmienky platné pre poskytovanie metrologických služieb (pdf, 97 kB)

pdf  Dotazník hodnotenia spokojnosti zákazníka (pdf, 60 kB)

 

Kalibrácia, overenie a CRM

 

xls   Objednávka na služby (xls, 49 kB)

xls   Objednávka na certifikované referenčné materiály (xls, 49 kB)

 

Certifikácia

 

Schvaľovanie typu meradiel


v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf  Žiadosť o schválenie typu meradla (pdf, 199 kB)  /  doc (doc, 57 kB)
pdf  Žiadosť o revíziu schváleného typu meradla (pdf, 170 kB)  /  doc (doc, 47 kB)
pdf  Žiadosť o uznanie výsledkov skúšok a vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla (pdf, 200 kB)  /  doc (doc, 56 kB)
pdf  Žiadosť o rozhodnutie. že meradlo schváleniu typu nepodlieha (pdf, 194 kB)  /  doc (doc, 197 kB)

 

Uznanie prvotného overenia určeného merania vykonaného v zahraničí


v zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

pdf  Žiadosť o uznanie prvotného overenia určeného meradla vykonaného v zahraničí (pdf, 172 kB)

 

Žiadosti o posúdenie zhody výrobku


podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku (pdf, 55 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B) (pdf, 54 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu F) (pdf, 47 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G) (pdf, 53 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality (pdf, 58 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D) (pdf. 55 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D1) (pdf, 55 kB)

pdf  Žiadosť o recertifikáciu systému kvality (pdf, 41 kB)

 
Application for conformity assessment  in accordance with the Directive 2014/32/EU

 

pdf  Application for conformity assessment - procedure B) (pdf, 45 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D) (pdf, 46 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D1) (pdf, 142 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure E) (pdf, 146 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure E1) (pdf, 143 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure H) (pdf, 146 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure H1) (pdf, 139 kB)


podľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody s typom založenej na overení výrobku - Modul F a Zhody založenej na overení výrobku - Modul F1 (pdf, 124 kB)

 

Overovanie spôsobilosti

 


v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf  Žiadosť o overenie spôsobilosti (pdf, 57 kB)  doc Žiadosť o overenie spôsobilosti (doc, 57 kB)
pdf  Žiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu (pdf, 52 kB)  / doc Žiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu (doc, 52 kB)