SMÚ >> Národné etalóny >> Vybrané metrologické služby

Vybrané metrologické služby - výstupy z meraní

 


Pozri aj: NÁRODNÉ ETALÓNY - DOKUMENTY (súhrnné správy, hodnotiace správy, ďalšie dokumenty)kliknutím na ikonku stiahnete príslušný dokument

 Názov oddelenia

Záznam

Protokol

 Certifikát
 Názov metrologickej služby
 Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku

 závažie

   ikonka pdf26 kB  
 súprava závaží  ikonka pdf37 kB  ikonka pdf18 kB  ikonka pdf160 kB
 komparátorové váhy    ikonka pdf34 kB  ikonka pdf66 kB
 analytické váhy  ikonka pdf85 kB    ikonka pdf102 kB
 vibračný hustomer  ikonka pdf34 kB    ikonka pdf38 kB
 hladinomer - hustota  ikonka pdf19 kB    ikonka pdf43 kB
 kapilárny viskozimeter  ikonka pdf26 kB    ikonka pdf135 kB
 piestový tlakomer  ikonka pdf34 kB    ikonka pdf70 kB
 číslicový barometer  ikonka pdf50 kB    ikonka pdf73 kB
 váhy 2. triedy presnosti  ikonka pdf51 kB
 ikonka pdf12 kB
   ikonka pdf47 kB
 ikonka pdf49 kB
 rotačný viskozimeter  ikonka pdf264 kB    ikonka pdf206 kB
 CRM viskozita  ikonka pdf309 kB    ikonka pdf344 kB
 výtokový pohárik - viskozita  ikonka pdf228 kB    ikonka pdf182 kB
 tepelný vákuomer  ikonka pdf35 kB    ikonka pdf67 kB
 krvný tlakomer  ikonka pdf40 kB    ikonka pdf46 kB
 objem. prietoč. meradlo  ikonka pdf194 kB    ikonka pdf473 kB
 plavákový prietokomer  ikonka pdf58 kB    ikonka pdf297 kB
 dýza  ikonka pdf187 kB    ikonka pdf180 kB
 bubnový plynomer    ikonka pdf199 kB  ikonka pdf1,13 MB
 skúšobné zariadenie pre
 overovanie vodomerov
 ikonka pdf57 kB    ikonka pdf156 kB
 výdajné stojany PHM    ikonka pdf523 kB  
 kalibrácia meradiel statického objemu  ikonka pdf33 kB  ikonka pdf14 kB  ikonka pdf242 kB
 Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny
 multimeter  ikonka pdf38 kB    ikonka pdf68 kB
 odporový most  ikonka pdf55 kB    ikonka pdf106 kB
 výkon, práca  ikonka pdf18 kB    ikonka pdf247 kB
 osciloskop  ikonka xls208 kB    ikonka pdf282 kB
 termistorová hlavica  ikonka xls44 kB    ikonka pdf255 kB
 drsnosť  ikonka pdf2,1 MB  ikonka pdf148 kB  ikonka pdf157 kB
 laser  ikonka pdf34 kB    ikonka pdf240 kB
 koncové mierky  ikonka pdf184 kB  ikonka pdf50 kB
 ikonka pdf30 kB
 ikonka pdf29 kB
 ikonka pdf219 kB
 zvukomer  ikonka pdf815 kB  ikonka pdf247 kB  ikonka pdf61 kB
 luxmeter  ikonka pdf38 kB    ikonka pdf123 kB
 odporový snímač teploty  ikonka pdf100 kB    ikonka pdf113 kB
 sklenený teplomer  ikonka pdf126 kB    ikonka pdf154 kB
 číslicový teplomer  ikonka pdf89 kB    ikonka pdf111 kB
 fotoelektrický pyrometer  ikonka pdf495 kB    ikonka pdf479 kB
 stroboskop  ikonka pdf21 kB    ikonka pdf70 kB
 stopky  ikonka pdf19 kB    ikonka pdf238 kB
 polygón  ikonka pdf51 kB  ikonka pdf106 kB  ikonka pdf226 kB
 clock tester  ikonka pdf23 kB    ikonka pdf229 kB
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia
 meradlo kvality zväzkov a
 zdrojov rtg žiarenia
 ikonka pdf56 kB    ikonka pdf153 kB
 meradlo aktivity rádiofarmák  ikonka pdf35 kB    ikonka pdf238 kB
 gamaspektrometria  ikonka pdf18 kB    ikonka pdf226 kB
 systém osobnej dozimetrie pre neutróny  ikonka pdf386 kB    ikonka pdf275 kB
 Oddelenie chémie
 analyzátor dychu  ikonka pdf381 kB    ikonka pdf695 kB
 zmes plynov  ikonka pdf414 kB    ikonka pdf818 kB
 vlhkomer  ikonka pdf1,3 MB  ikonka pdf26 kB  ikonka pdf705 kB
 pH meter    ikonka pdf438 kB  ikonka pdf618 kB
 konduktometer    ikonka pdf393 kB  ikonka pdf702 kB
 crm - referenčný materiál  ikonka pdf24 kB
 ikonka pdf4 kB
 ikonka pdf26 kB  ikonka pdf168 kB
 súprava optických filtrov  ikonka pdf93 kB
 ikonka pdf41 kB
   ikonka pdf161 kB