Rokovanie - 22.11.2019

Rokovanie vedeckej rady SMU - 22. november 2019

Dátum rokovania (per rollam hlasovanie VR SMÚ)
 
22. november 2019

Hlasujúci

13 členov Vedeckej rady SMU (1 nehlasoval), zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny,


Program rokovania

 

  1. Voľba predsedu Vedeckej rady SMÚ
  2. Akčný plán rozvoja metrológie Slovenskej republiky


Dokumenty na stiahnutie