SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> OE 025

OE 025 Ostatný etalón vlhkosti vzduchu


Etalón vlhkosti vzduchu realizuje jednotku teploty rosného bodu a relatívnej vlhkosti. Meranie vlhkosti sa stalo dôležité, odkedy sa preukázal významný vplyv vlhkosti na kvalitu života, kvalitu výrobkov, bezpečnosť, cenu výrobkov a zdravie. Využíva sa predovšetkým v meteorológii, klimatológii, potravinárskom, farmaceutickom a energetickom priemysle, zdravotníctve. Riadenie vlhkosti v skladoch chráni na vlhkosť citlivé materiály.

 

Etalón pracuje na princípe chladeného zrkadla. V ochladzovanej vzorke vzduchu sa vytvorí kondenzát vo forme ľadu alebo rosy. Začiatok kondenzácie je zachytený opticky detekciou zmien odrazu svetla na zrkadle.

 

Obr. Pohľad na zrkadlo etalónu cez mikroskop (1. obrázok - Kondenzát vo forme kryštálikov ľadu, 2. obrázok - Kondenzát vo forme kryštálikov rosy)