SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 024/02

NE 024/02 Národný etalón vysokofrekvenčného napätia


Kľúčovou úlohou pri realizácii etalónu vf. napätia je zistenie účinnosti substitúcie medzi DC a AC napätím, ktorá sa vyjadruje spravidla  ako AC/DC diferencia. (Používa sa aj označenie RF/DC diferencia najmä pre oblasť vyšších frekvencií). NE vysokofrekvenčného napätia umožňuje určenie tejto diferencie a tým tvorí základ metrologického zabezpečenia veličiny vysokofrekvenčné napätie. Etalón je tvorený skupinou termistorových, diódových a termoelektrických hlavíc spolu s vyhodnocovacími a pomocnými zariadeniami na prenos jednotky smerom na nižšie rády v rôznych frekvenčných pásmach a rôznych úrovniach napätia.

 

Obr. Zariadenie národného etalónu vysokofrekvenčného napätia