SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 022/99

NE 022/99 Národný etalón látkového množstva


Etalón látkového množstva:

 

a)  realizuje základnú jednotku sústavy SI – mol. Mol je jednotkou kľúčovej veličiny v chémii – látkového množstva, ktorá vyjadruje veľkosť súboru častíc,

b)  sa zakladá na meraní elektrického náboja potrebného na priamu alebo nepriamu elektrochemickú premenu stanovovanej látky (coulometria), pričom vzťah medzi nábojom a látkovým množstvom vyjadruje Faradayov zákon.

 

Merania látkového množstva sú potrebné nielen v chémii samotnej a chemickom priemysle, ale a j v ostatných oblastiach od geológie, hutníctva atď. po potravinárstvo, zdravotníctvo a obchod. Veľmi dôležitou oblasťou je aj ekológia.