Národný týždeň metrológie

Národný týždeň metrológie


V dňoch 14. – 17. mája 2019 sa pri pri príležitosti redefinície jednotiek SI uskutoční Národný týždeň metrológie pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
 

Program podujatia


14. mája (Prednášková miestnosť S4, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, Bratislava)

09:30 – 09:40 Uvítací príhovor
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.,
dekan SjF STU v Bratislave

09:40 – 09:50 Otvorenie podujatia
Ing. Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR

09:50 – 11:20
Revízia medzinárodnej sústavy jednotiek SI
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD., člen výboru EMPIR,
člen podvýboru pre vedu EMPIR, riaditeľ odboru
fundamentálnej metrológie ČM
I

11:20 – 11:30
Úlohy SMÚ pri realizácii meracích jednotiek
Mgr. Roman Kováč, generálny riaditeľ SMÚ

11:30 – 11:40
Úlohy SLM pri prenose meracích jednotiek
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.,
generálny riaditeľ SLM

11:40 – 11:50
Legislatívne zabezpečenie metrológie
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.,
riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR
 

Sprievodný program


15. mája
09:00 – 14:00

Deň otvorených dverí SLM, Banská Bystrica, Košice

17. mája
09:00 – 16:00

Deň otvorených dverí SMÚ, Bratislava


pdf  Pozvánka Národný týždeň metrógie (pdf, 198 kB)