Meter - Jednotka SI

Meter - Jednotka SI
“Nikdy ste nepočuli o Millennium Falcon? … Je to vesmírna loď, ktorá prekoná Kesselskú cestu za menej ako 12 parsekov”, toto hovorí Han Solo vo Hviezdnych vojnách (Star wars). Ale niečo je na tejto vete nesprávne. Viete prečo?

Parsek (tiež Parsec) nie je jednotka času, ale dĺžky. Takže možno sa Han Solo – z pohľadu fyziky – nevyjadruje úplne správne, keď sa snaží očariť Luka Skywalkera. Ale na druhej strane nie je pravde úplne vzdialený. Pretože jeden parsek je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vesmíre za 3,26 roka. Svetlo je, ako pravdepodobne viete, najrýchlejšia vec vo vesmíre (ku dnešnému dňu), ktorú poznáme.

Vráťme sa k skutočnému významu parseku, je to vlastne vyjadrenie dĺžky. V medzinárodnom systéme jednotiek (SI) je základnou jednotkou dĺžky meter a parsek je tzv. odvodenou jednotkou, čo znamená, že je počítaná zo základných jednotiek. SI definícia dĺžky 1 metra súvisí - predstavte si - s rýchlosťou svetla! 

Súčasná oficiálna definícia metra je:
  • Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy.

 
Budúci rok, 20. mája 2019, bude definícia zmenená:
  • Meter, symbol m, je SI jednotkou dĺžky. Je definovaný tak, že numerická hodnota rýchlosti svetla vo vákuu c je presne 299 792 458, keď je vyjadrená v jednotke m/s, kde sekunda je definovaná pomocou ∆νCs

Takže sa vlastne v definícii metra nič významne nezmení, nakoľko súvisí s rýchlosťou svetla už od 1983. Cieľom novej SI je používanie konštánt ako základu pre všetky jednotky. Z fyzikálneho hľadiska je definícia rovnaká, ale zmenil sa slovosled a “kto definuje koho”.

Source: Nasa
(Zdroj: Image credit Nasa)