Úvodná stránka >> Aktuality >> Hromadná dovolenka december 2017

Obmedzený režim poskytovania MS

Vážení partneri, dovoľujeme si vás upozorniť na čerpanie hromadnej dovolenky v dňoch 22.12.2017 až 02.01.2018. Pre viac informácií ohľadom poskytovania metrologických služieb, prosím, kontaktuje odd. služieb na 02/ 602 94 412.