UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaCentrum prietokuCentrum prietoku
IK Názov metrologickej služby Cena / EUR
14101 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny I. rádu s objemom 2 až 100 dm3 vrátane - základná 187,00
141011 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny I. rádu s objemom 2 až 100 dm3 vrátane - za každú ďalšiu mierku 33,00
14102 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny I. rádu s objemom nad 100 dm3 do 500 dm3 - základná 243,00
141021 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny I. rádu s objemom nad 100 dm3 do 500 dm3 - za každú ďalšiu mierku 38,00
14103 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny II. rádu s objemom 2 až 100 dm3 vrátane - základná 137,50
141031 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny II. rádu s objemom 2 až 100 dm3 vrátane - za každú ďalšiu mierku 28,50
14104 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny II. rádu s objemom do 500 dm3 - základná 188,50
141041 Kalibrácia odmerných nádob kovových - sekundárne etalóny II. rádu s objemom nad 100 dm3 - za každú ďalšiu mierku 33,00
14105 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom do 100 dm3 vrátane - základná sadzba 120,00
141051 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom do 100 dm3 vrátane - za každú ďalšiu mierku 20,00
14106 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom nad 100 dm3 - základná sadzba 170,00
141061 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom do 1000 dm3 - za každú ďalšiu mierku 30,00
14107 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom do 10 m3 - základná sadzba 240,00
141071 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom do 10 m3 - za každú ďalšiu mierku 30,00
14108 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom nad 10 m3 - základná sadzba 300,00
141081 Overenie stacionárnych odmerných nádrží s objemom nad 10 m3 - za každú ďalšiu mierku 40,00
14111 Kalibrácia skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT do prietoku 20 m3/h vrátane - základná 542,00
141111 Kalibrácia skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT do prietoku 20 m3/h vrátane - za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať 152,50
14112 Kalibrácia skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT nad prietok 20 m3/h vrátane - základná 948,50
141121 Kalibrácia skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT nad prietok 20 m3/h vrátane - za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať 152,50
14113 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - etalónových prietokomerov 149,50
14114 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - plavákových rotametrov 14,50
14115 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - odmerných nádob do 300 dm3 vrátane 71,50
14116 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - odmerných nádob nad 300 dm3 do 1500 m3 vrátane 135,50
14117 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - odmerných nádob nad 1500 m3 387,50
14118 Kalibrácia častí skúšobných zariadení na overovanie vodomerov a prietokomerov - prietokomerov pre nastavenie prietoku 24,00
14119 Kalibrácia CORIOLISových hmotnostných prietokomerov 50 000 kg/h vrátane - základná cena 159,00
141191 Kalibrácia CORIOLISových hmotnostných prietokomerov nad 50 000 kg/h vrátane - za každý ďalší bod 25,00
14120 Kalibrácia CORIOLISových hmotnostných prietokomerov nad 50 000 kg/h - základná cena 322,00
141201 Kalibrácia CORIOLISových hmotnostných prietokomerov nad 50 000 kg/h vrátane - za každý ďalší bod 37,50
141202 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min - základná sadzba 138,50
141203 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min - za každý ďalší bod 20,00
141204 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny nad 1000 dm3/min - základná sadzba 213,50
141205 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny nad 1000 dm3/min - za každý ďalší bod 27,00
141214 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny do 1000 m3/min kvapalným uhľovodíkom na zariadení SMU - základná sadzba 332,00
141215 Kalibrácia objemových meradiel na kvapaliny nad 1000 m3/min kvapalným uhlovodíkom na zariadení SMU - za každý ďalší bod 27,50
14122 Kalibrácia prietokového meradla na technické kvapaliny do 5 m3/h (palivomer) 133,00
14123 Kalibrácia prietokomerov vodou do 20 m3/h - základná 186,50
141231 Kalibrácia prietokomerov vodou do 20 m3/h - za každý ďalší bod 19,00
14124 Kalibrácia prietokomerov vodou nad 20 m3/h do 270 m3/h - základná 223,50
141241 Kalibrácia prietokomerov vodou nad 20 m3/h do 270 m3/h - za každý ďalší bod 22,50
14127 Posúdenie vodomera do Qn 10 47,50
141271 Posúdenie vodomera do Qn 10 za každý ďalší bod 3,50
14128 Posúdenie vodomera nad Qn 10 57,50
141281 Posúdenie vodomera nad Qn 10 za každý ďalší bod 3,50
14201 Overenie CORIOLISových hmotnostných prietokomerov do Qn 50 000 kg/h vrátane 144,00
14202 Overenie CORIOLISových hmotnostných prietokomerov nad Qn 50 000 kg/h 302,00
14203 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových a vírových podľa prílohy č. 8 a 9 k Vyhláške č. 210/2000 do prietoku 20 m3/h vrátane 82,00
14204 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových a vírových podľa prílohy č. 8 a 9 k Vyhláške č. 210/2000 nad prietok 20 m3/h vrátane 114,00
14205 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových a vírových podľa prílohy č. 10 k Vyhláške č. 210/2000 do prietoku 20 m3/h vrátane 164,00
14206 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových, vírových a objemových prietokomerov podľa prílohy č. 10 k Vyhláške č. 210/2000 nad prietok 20 m3/h vrátane 206,50
14207 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových, vírových a prietokomerov podľa prílohy č. 53 k Vyhláške č. 310/01 do prietoku 20 m3/h 164,00
142071 Overenie prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových, vírových a hmotnostných prietokomerov podľa prílohy č. 53 k Vyhláške č. 310/01 nad prietok 20 m3/h 206,50
142072 Overenie a kalibrácia prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových, vírových a hmotnostných vodou na plyn a iné do prietoku 20m3/h vrátane 230,00
142073 Overenie a kalibrácia prietokomerov elektromagnetických, ultrazvukových a vírových vodou na plyn a iné nad prietok 20m3/h vrátane 280,00
14208 Overenie objemových dávkovacích meradiel bez stupnice 85,50
14209 Overenie objemových dávkovacích meradiel so stupnicou 102,00
14210 Overenie prídavných a pomocných zariadení 94,50
142101 Overenie objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min, dávkovacích m 202,50
142102 Overenie objemových meradiel na kvapaliny nad 1000 dm3/min, dávkovacích meradiel 282,50
142103 Overenie objemových meradiel na výdajných stojanoch na PHM 42,00
142104 Overenie objemových meradiel na výdajných stojanoch na LPG 84,00
142121 Overenie objemových meradiel do 1000 dm3/min kvapalným uhľovodíkom na skúšobnom zariadení SMU 332,00
142122 Skúšky pre kalibráciu a overenie objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min kvapalným uhľovodímom na zariadení SMU - základná sadzba pre 1 kvapalinu 166,00
142123 Skúšky pre kalibráciu a overenie objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min kvapalným uhľovodíkom na zariadení SMU - základná sadzba pre 2 kvapaliny 332,00
142124 Skúšky pre kalibráciu a overenie objemových meradiel na kvapaliny do 1000 dm3/min kvapalným uhľovodíkom na zariadení SMU - základná sadzba za každú ďalšiu hodinu 33,50
142125 Overenie (zabezpečenie meradla) a vydanie certifikátu o overení podľa prílohy č. 12 k Vyhláške ÚNMS SR 210/2000 Z. z. pre 1 meradlo a 1 kvapalinu 166,00
142126 Prvotné overenie meradla ( zabezpečenie meradla) a vydanie ES certifikátu o zhode podľa smernice MID, príloha F a OIML R117 pre 1 meradlo a 1 kvapalinu 179,50
142127 Overenie (zabezpečenie meradla) a vydanie certifikátu o overení podľa prílohy č. 12 k Vyhláške ÚNMS SR 210/2000 Z. z. pre 1 meradlo a 2 kvapalinu 222,50
142128 Prvotné overenie meradla ( zabezpečenie meradla) a vydanie ES certifikátu o zhode podľa smernice MID, príloha F a OIML R117 pre 1 meradlo a 2 kvapalinu 246,00
142129 Zabezpečenie meradla a vydanie certifikátu o kalibrácii pre 1 meradlo a 1 kvapalinu 166,00
1421291 Zabezpečenie meradla a vydanie certifikátu o kalibrácii pre 1 meradlo a 2 kvapaliny 222,50
14213 Nastavenie hladinomerov na mieste 220,00
14214 Overenie prepočítavačov množstva kvapalín 293,50
14215 Overenie vodomerov a prietokomerných členov MT (bez skúšok) 50,50
14216 Vydanie certifikátu o overení 17,50
14217 Overenie vodomerov na studenú vodu do Qn 2,5 m3/h 15,00
14218 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu do Qn 2,5 m3/h - základná sadzba 18,00
142181 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu do Qn 2,5 m3/h - za každý ďalší bod 3,00
14220 Overenie vodomerov na studenú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h vrátane 20,00
14221 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h - základná sadzba 22,00
142211 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h - za každý ďalší bod 3,00
14223 Overenie vodomerov na studenú vodu od Qn 10 - 25 m3/h, vrátane 22,00
14224 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 10 - 25 m3/h - základná sadzba 25,00
142241 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 10 - 25 m3/h - za každý ďalší bod 3,50
14226 Overenie vodomerov na studenú vodu od Qn 25 - 60 m3/h vrátane 24,00
14227 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 25 - 60 m3/h, základná sadzba 24,50
142271 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 25 - 60 m3/h, za každý ďalší bod 4,00
14229 Overenie vodomerov na studenú vodu od Qn 60 - 100 m3/h, vrátane 29,50
14230 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 60- 100 m3/h, základná sadzba 29,60
142301 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 60 - 100 m3/h - za každý ďalší bod 4,00
14232 Overenie vodomerov na studenú vodu od Qn 100- 150 m3/h - 10 a viac ks vrátane 36,00
14233 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 100 - 150 m3/h, základná sadzba 37,00
142331 Kalibrácia vodomerov na studenú vodu od Qn 100 - 150 m3/h - za každý ďalší bod 4,50
14235 Overenie združených vodomerov do prietoku 60 m3/h, vrátane 68,00
14236 Overenie združených vodomerov nad prietok 60 m3/h 87,00
14237 Overenie vodomerov na teplú vodu do Qn 2,5 m3/h, vrátane 15,00
14238 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu do Qn 2,5 m3/h - základná sadzba 18,00
142381 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu do Qn 2,5 m3/h - za každý ďalší bod 3,00
14240 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h, vrátane 16,00
14241 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h, základná sadzba 22,00
142411 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h - za každý ďalší bod 3,50
14242 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 2,5 - 10 m3/h, 50 a viac ks 14,50
14243 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 10 - 25 m3/h, vrátane 23,00
14244 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 10 - 25 m3/h, základná sadzba 25,00
142441 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 10 - 25 m3/h - za každý ďalší bod 4,00
14246 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 25 - 60 m3/h, vrátane 28,00
14247 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 25 - 60 m3/h, základná sadzba 29,00
142471 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 25 - 60 m3/h - za každý ďalší bod 4,00
14249 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 60 - 100 m3/h, vrátane 32,50
14250 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 60 - 100 m3/h, základná sadzba 32,60
142501 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 60 - 100 m3/h - za každý ďalší bod 4,50
14252 Overenie vodomerov na teplú vodu od Qn 100 - 150 m3/h 35,60
14253 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 100 - 150 m3/h, základná sadzba 36,50
142531 Kalibrácia vodomerov na teplú vodu od Qn 100 - 150 m3/h - za každý ďalší bod 5,00
14255 Overenie prietokomerných členov MT do Qn 2,5 m3/h 12,60
14256 Overenie prietokomerných členov MT do Qn 2,5 m3/h, základná sadzba 12,60
142561 Overenie prietokomerných členov MT do Qn 2,5 m3/h - za každý ďalší bod 3,00
14258 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 2,5 - 10 m3/h 16,00
14259 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 2,5 - 10 m3/h, základná sadzba 16,50
142591 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 2,5 - 10 m3/h - za každý ďalší bod 3,50
14261 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 10 - 25 m3/h 23,00
14262 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 10 - 25 m3/h, základná sadzba 23,50
142621 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 10 - 25 m3/h, za každý ďalší bod 4,00
14264 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 25 - 60 m3/h 28,00
14265 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 25 - 60 m3/h, základná sadzba 29,00
142651 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 25 - 60 m3/h - za každý ďalší bod 4,00
14267 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 60 - 100 m3/h 32,50
14268 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 60 -100 m3/h, základná sadzba 32,50
142681 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 60 -100 m3/h - za každý ďalší bod 4,50
14270 Overenie prietokomerných členov MT od Qn 100 -150 m3/h 36,00
14271 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 100 -150 m3/h, základná sadzba 36,50
142711 Kalibrácia prietokomerných členov MT od Qn 100 -150 m3/h - za každý ďalší bod 5,00
142721 Overenie merného objektu od 0 l/s -6 l/s vrátane 432,00
142722 Overenie merného objektu od 3 l/s - 15 l/s vrátane 542,00
142723 Overenie merného objektu od 7 l/s - 30 l/s vrátane 677,00
142724 Overenie merného objektu od 15 l/s - 90 l/s vrátane 813,00
1427250 Overenie merného objektu od 90 l/s - 3000 l/s vrátane 1 016,00
1427251 Overenie merného objektu od 2500 l/s - 6000 l/s vrátane 1 162,00
1427252 Príplatok ak je sekundárne zariadenie typu rýchlosť-plocha 50,00
1427253 Prirodzené toky s mernou krivkou a šírkou od 3 do 7 m 1 228,00
1427254 Prirodzené toky s mernou krivkou a šírkou od 7 do 14 m 1 395,00
1427255 Prirodzené toky s mernou krivkou a šírkou od 14 do 25 m 1 660,00
1427256 Príplatok ak je sekundárne zariadenie typu rýchlosť - plocha 100,00
142726 Pri počte meraní na mernom objekte nad 18 prietokov - za každý ďalší prietok 22,00
14434 Skrátená skúška výdajných stojanov na pohonné hmoty (1 výdajné miesto) 50,00
19101 Overenie etalónových prietokomerov na plyn do 50 m3/h 160,00
19102 Overenie membránového plynomera s maximálnym prietokom do 4 m3/h vrátane 130,00
19103 Overenie membránového plynomera s maximálnym prietokom v rozsahu (od 4 do 10) m3/h vrátane 122,50
19104 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,4 až 0,6) % v siedmich bodoch 300,00
191041 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,4 až 0,6) % - za každý ďalší bod 24,00
19105 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,25 až 0,4) % v siedmich bodoch 346,50
191051 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,25 až 0,4) % - za každý ďalší bod 24,00
19106 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,1 až 0,25) % v siedmich bodoch 394,00
191061 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera s rozšírenou neistotou kalibrácie v rozsahu (0,1 až 0,25) % - za každý ďalší bod 24,00
19107 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) 457,00
191071 Kalibrácia etalónového bubnového plynomera mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) - za každý ďalší bod 24,00
19108 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 40 m3/h v siedmich bodoch 300,00
191081 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 40 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19109 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s maximálnym prietokom (od 40 do 160) m3/h v siedmich bodoch 346,50
191091 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s maximálnym prietokom (od 40 do 160) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
191092 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s prietokom nad 160 m3/h 346,50
191093 Kalibrácia etalónového rotačného plynomera s prietokom nad 160 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19110 Kalibrácia etalónového turbínového plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h v siedmich bodoch 346,50
191101 Kalibrácia etalónového turbínového plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19111 Kalibrácia etalónového turbínového plynomera s maximálnym prietokom nad 250 m3/h v siedmich bodoch 394,00
191111 Kalibrácia etalónového rotačného alebo turbínového plynomera s maximálnym prietokom nad 250 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19112 Kalibrácia etalónového rotačného alebo turbínového plynomera mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) 457,00
191121 Kalibrácia etalónového rotačného alebo turbínového plynomera mimo SMU (bez dopravných nákladov) - za každý ďalší bod 24,00
19113 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h v siedmich bodoch 378,00
191131 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19114 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nad 250 m3/h v siedmich bodoch 425,00
191141 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nad 250 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19115 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) 472,00
191151 Kalibrácia etalónového plynomera s iným meracím princípom ako bubnové, rotačné a turbínové plynomery mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) - za každý ďalší bod 24,00
19116 Kalibrácia kritickej dýzy používanej ako etalón prietoku s prietokom nižším alebo rovným 3 m3/h 283,50
19117 Kalibrácia kritickej dýzy používanej ako etalón prietoku s prietokom v rozsahu (od 3 do 65) m3/h 268,00
19118 Kalibrácia kritickej dýzy používanej ako etalón prietoku s prietokom v rozsahu nad 65 m3/h 401,00
19119 Kalibrácia kritickej dýzy používanej ako etalón prietoku mimo SMU (bez dopravných nákladov) 378,00
19120 Kalibrácia kritickej dýzy používanej ako etalón prietoku mimo SMU (bez dopravných nákladov) viac ako 3 ks 315,00
19121 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní do prietoku 3 m3/h v siedmich bodoch 315,00
191211 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní do prietoku 3 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19122 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní s prietokom v rozsahu (od 3 do 65) m3/h v siedmich bodoch 378,00
191221 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní s prietokom v rozsahu (od 3 do 65) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19123 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní s prietokom v rozsahu nad 65 m3/h v siedmich bodoch 425,00
191231 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní s prietokom v rozsahu nad 65 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19124 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní mimo SMU v siedmich bodoch (bez dopravných nákladov) 472,00
191241 Skúšky vykonané v rámci kruhových alebo medzilaboratórnych porovnaní mimo SMU (bez dopravných nákladov) - za každý ďalší bod 24,00
19125 Kalibrácia skúšobného zariadenia na overovanie membránových plynomerov do prietoku 10 m3/h ako celok 283,50
19126 Kalibrácia skúšobného zariadenia na overovanie plynomerov do prietoku 65 m3/h ako celok 315,00
19127 Kalibrácia skúšobného zariadenia na overovanie plynomerov nad prietok 65 m3/h ako celok 346,50
19128 Kalibrácia častí skúšobného zariadenia na overovanie plynomerov 142,00
19129 Overenie rotačného plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 40 m3/h 153,00
19130 Overenie rotačného plynomera s maximálnym prietokom (od 40 do 400) m3/h 158,00
19131 Overenie turbínového plynomera s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h 158,00
19132 Overenie turbínového plynomera s maximálnym prietokom nad 250 m3/h 171,50
19133 Overenie rotačného alebo turbínového plynomera mimo SMU (bez dopravných nákladov) 173,50
19134 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom plynomera od (3 do 15) m3/h v štyroch bodoch 157,00
191341 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom plynomera od (3 do 15) m3/h - za každý ďalší bod 15,60
19135 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom plynomera nad 15 m3/h v štyroch bodoch 171,50
191351 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom plynomera nad 15 m3/h - za každý ďalší bod 15,60
19136 Overenie plynomera s iným meracím princípom ako membránové, bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 250 m3/h 157,00
19137 Overenie plynomera s iným meracím princípom ako membránové, bubnové, rotačné a turbínové plynomery s maximálnym prietokom nad 250 m3/h 171,00
19138 Overenie plynomera s iným meracím princípom ako membránové, bubnové, rotačné a turbínové plynomery mimo SMU (bez dopravných nákladov) 173,00
19139 Overenie prepočítavača množstva plynov (PTZ). Overenie bez snímačov tlaku a teploty 173,00
19140 Overenie prepočítavača množstva plynov (PTZ). Overenie vcelku. 234,50
19141 Overenie prepočítavača množstva plynov (hustotový). Overenie bez snímačov hustoty. 189,00
19142 Overenie počítača množstva plynov. Overenie bez snímačov teploty, tlaku a hustoty. 283,50
19143 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 3 m3/h 229,00
191431 Kalibrácia laboratórnych plynomerov s maximálnym prietokom nižším alebo rovným 3 m3/h - za každý ďalší bod 23,60
19144 Overenie počítača množstva plynov. Overenie vcelku. 346,21
19145 Overenie výdajného stojana na zemný plyn mimo SMU (bez dopravných nákladov) 300,00
19146 Overenie clôn nepriamou metódou podľa STN ISO 5167-1 141,50
19147 Overenie dýz a Venturiho trubíc nepriamou metódou podľa STN ISO 5167-1 158,00
19148 Overenie clonových a dýzových meracích tratí a Venturiho trubíc nepriamou metódou podľa STN ISO 5167-1 mimo SMU (bez dopravných nákladov) 189,00
19149 Kalibrácia clôn, dýz a Venturiho trubíc nepriamou metódou podľa STN ISO 5167-1 171,50
19150 Kalibrácia clôn, dýz a Venturiho trubíc nepriamou metódou podľa STN ISO 5167-1 mimo SMU (bez dopravných nákladov) 189,00
19151 Spolupráca na overovaní plynomera v laboratóriu mimo SMU 100,00
19152 Overenie clonových meracích tratí používaných ako hydraulické časti merača tepla 171,50
19153 Overenie dýzových meracích tratí používaných ako hydraulické časti merača tepla 171,50
19154 Overenie Venturiho trubíc používaných ako hydraulické časti merača tepla 171,50
19155 Overenie clonových meracích tratí používaných ako prietokomery 171,50
19156 Overenie dýzových meracích tratí používaných ako prietokomery 171,50
19157 Overenie Venturiho trubíc používaných ako prietokomery 171,50
191571 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn do 0,05 m3/h vrátane, v piatich bodoch prietoku 237,00
1915711 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn do 0,05 m3/h vrátane - za každý ďalší bod 24,00
191572 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 0,05 do 0,25) m3/h v piatich bodoch prietoku 189,00
1915722 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 0,05 do 0,25) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19160 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 0,25 do 3) m3/h v piatich bodoch prietoku 158,00
191601 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 0,25 do 3) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19161 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 2 do 15) m3/h v piatich bodoch prietoku 171,00
191611 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn (od 2 do 15) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19162 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn s rozsahom nad 15 m3/h v piatich bodoch prietoku 236,50
191621 Kalibrácia plavákových prietokomerov na plyn s rozsahom nad 15 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19163 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn do 0,02 m3/h vrátane, v piatich bodoch prietoku 283,50
191631 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn do 0,02 m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19164 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 0,01do 0,25) m3/h v piatich bodoch prietoku 268,00
191641 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 0,01do 0,25) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19165 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 0,25 do 3) m3/h v piatich bodoch prietoku 229,00
191651 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 0,25 do 3) m3/h - za každý ďalší bod 24,00
19166 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 2 do 65) m3/h v piatich bodoch prietoku 250,00
191661 Kalibrácia etalónových prietokomerov na plyn (od 2 do 65) m3/h - za každý ďalší bod 29,00